B-stævne instruktion

B-løb **  og 3. divisionsmatch i Karup Ådal

søndag den 22. april 2007.

 

Divisionsmatch mellem:

Holstebro Orienteringsklub, Nordvest OK

                                            St. Binderup OK og Randers OK                                                   

 

Stævnecenter:

På stævnepladsen.

 

Parkering:

Ved stævneplads og derefter kantparkering på Hessellundvej.

 

Stævneplads:

I den sydvestlige del af Karup Ådal ved Hjemmeværnsgården.

Afmærkning hovedvej A12 mellem Kølvrå og Karup.

 

Afstande:

Afstand fra parkering til stævneplads 0 - 200 m.

Afstand fra stævneplads til start 200 m.

 

Start:

 

 

 

 

 

Det elektroniske tidtagningssysten EMIT benyttes.

Afmærkning fra stævnepladsen til start med blå/hvid snitzling. Første start kl. 10.00. Løberne fremkaldes 4 min. før start med udlevering af backup kort og lejede brikker.

Løbere på bane 7A, 7B og 8 får løbskortet udleveret 2 min. før start.

For sent startende skal henvende sig til startpersonalet.

 

Løbere udenfor divisionsmatchen på alle bane starter i tidspunktet kl. 10:25 – 11:45, og der er put & run på alle banerne med et tidsinterval på 1 min. indenfor hver bane.

 

Mål:

Udgåede løbere skal registreres i mål.

 

Max. Tid:

2½ time. Løbere, der overskrider max tid, skal passere målet.

 

Væske:

 

Rent vand ved væskepost. I mål rent vand og tynd saft.

 

Løbskort:

Karup Ådal 2007, 1:10.000, ækvidistance 2,5 meter.

 

Postbeskrivelser:

IOF-symboler er påtrykt løbskortet. Der findes løse postbeskrivelser i startboksen til løbere, der medbringer holder. 

 

Terræn:

Militært øvelsesterræn med en del stier, huller og render. Blandet skov bestående af nåle- og løvtræer samt spredt bevoksning og marker. Munder ned til Karup Å og dermed en del vådområder.

 

Baner og postantal:

Bane

Km

Klasser  

Poster

Klasser u.f. turneringen

Bane 1:

Sort-svær

10,5

H -20, H 21- og H 35-

31

Åben 1

 

Bane 2A:

Sort-svær

7,0

H -16, H 40-, H 45- og H 50-

21

Åben 2A

Bane 2B:

Sort-Svær

6,7

D -20, D 21- og D 35-

22

Åben 2B

Bane 3A:

Sort-svær

5,9

H 55- og H 60-

20

Åben 3A

Bane 3B:

Sort-svær

5,9

D -16, D 40- og D 45-

19

Åben 3B

Bane 4A:

Sort-svær

4,0

H 65-

15

Åben 4A

Bane 4B:

Sort-svær

3,8

D50-

14

Åben 4B

Bane 5:

Gul-mellemsvær

4,9

H -14, H -16B, H -20B, H 21-B og H 35-B

22

Åben 5

Bane 6:

Gul-mellemsvær

4,3

D -14, D -16B, D -20B, D 21-B og D35-B

19

Åben 6

Bane 7A

Hvid-let

3,5

H -12, H -14B, H -20C, H 21-C

19

Åben 7A

Bane 7 B

Hvid-let

3,5

D -12, D-14B, D -20C, D 21-C

19

Åben 7B

Bane 8:

Grøn-begynder

3,1

H -10, D -10, H -12B, D -12B, begyndere

15

Åben 8

 

Alle baner krydser Hessellundvej, så pas på kørende trafik.

 

Børnebaner:

Start fra kl. 10:00 – 12:30.

 

Børnepasning:

 

Findes på stævnepladsen.

 

Kiosk:

Der er kiosk på stævnepladsen.

 

Omklædning og bad:

Der er ikke mulighed for bad.

 

Toiletter:

Findes i staldbygningen på stævnepladsen.

 

Overtrækstøj:

Der er ikke transport af overtrækstøj.

 

Præmier:

Kun præmier på børnebaner.

 

Åbne baner:

Salg af åbne baner på stævnedagen mellem kl. 10:30 – 11:30. Pris kr. 70,- + eventuelt leje af brik kr. 10,-.

 

Startlister:

Findes ophængt på stævnepladsen og ved start, og kan findes på Karup OK’s hjemmeside www.karupok.dk fra den 19. april

 

Dommer:

Jørgen Jørgensen, Viborg orienteringsklub.

 

Resultater:

Ophænges løbende på stævnepladsen og kan senest 24 timer efter løbet findes på Karup OK’s hjemmeside www.karupok.dk

Stævneledelse

Stævneleder:           Inger Johansen         Karup OK

Stævnekontrollant: Benny Johansen        Karup OK

Banelægger:           Kirsten Andersen      Karup OK

Banekontrol:           Thomas Jørgensen     Karup OK

Overdommer:         Jørgen Jørgensen       Viborg OK

 

 

 

 

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2007
Forfatter Morten
Oprettet 17-04-2007 22:33:06
Sidst ændret 17-04-2007 22:33:06