Indbydelse til DM Nat 2008

 

Løbet er klassificeret som A****-stævne.

Danmarksmesterskab i nat orientering jvf. DOF´s reglement.

 

Stævnedag:

Lørdag den 5. april 2008

Stævneplads/center:

Sten-Ulvedal plantage, Ulvedalsvej 46, Havre-dal,7470 Karup. Af-mærkning på vej 186 mellem Frederiks og Thorning. Stævnekontor åbner kl. 1900.

Løbsområde:

Stendal/Ulvedal plantager.

Kort:

Sten-Ulvedal 1:10000 og 1:15.000, ækvidistance 2,5 m., nyrevideret 2008.

 

Kortet er offsettrykt og forsynes med ”DOF’s kort kvalitetsmærke”.

 

Klasserne D - 20, D 21-, H -18, H -20, H 21- skal løbe på 1:15.000, mens øv-rige klasser skal løbe på 1:10.000 jvf. reglementet.

Terrænbeskrivelse:

Stendal/Ulvedal plantager er Danmarks ældste hedeplantager. De blev grund-lagt i 1781. Området er en hurtig gennemløbelig småkuperet skov med et om-fattende stisystem. Området er gennemskåret af to store slugte, deraf navnene Stendalen og Ulvedalen. Skoven er overvejende beplantet med gran, men i den østlige del er der dog større områder med løvtræer. Der er stort set ikke nogen undervegetation, og de langsomste områder er en tæthed 2. Ofte er det unge graner, der ikke er tyndet endnu. Så det er en skov, der er rimelig god til et natløb.

Postbeskrivelse:

IOF-symboler. Der udleveres løse postbeskrivelser mod forevisning af forsvarlig fastgørelse.

Kontrolkort:

Emit elektronisk kvitteringssystem.

Baner:

Klasse

Sværhedsgrad

Længde i km.

D -12

Hvid – Let

3,0-4,0

D -14 

Gul – Mellemsvær

3,0-4,0

D -16  

Sort – Svær

4,5-5,5

D -20

Sort – Svær

6,5-7,5

D 21-

Sort – Svær

7,5-8,5

D 35-

Sort – Svær

5,5-6,5

D 40-

Sort – Svær

4,5-5,5

D 45-

Sort – Svær

4,0-5,0

D 50-

Sort – Svær

3,5-4,5

D 55-

Sort – Svær

3,5-4,5

D 60-

Sort – Svær

3,0-4,0

D 65-

Sort – Svær

2,5-3,5

 

 

 

H -12

Hvid – Let

3,0-4,0

H -14

Gul – Mellemsvær

4,0-5,0

H -16 

Sort – Svær

6,0-7,0

H -18

Sort – Svær

8,0-9,0

H -20

Sort – Svær

9,0-11,0

H 21-

Sort – Svær

12,5-14,5

H 35-

Sort – Svær

9,0-11,0

H 40-

Sort – Svær

8,0-9,0

H 45-

Sort – Svær

7,5-8,5

H 50-

Sort – Svær

6,5-7,5

H 55-

Sort – Svær

6,0-7,0

H 60-

Sort – Svær

5,5-6,5

H 65-

Sort – Svær

4,0-5,0

H 70-

Sort – Svær

3,0-4,0

H 75-

Sort – Svær

2,5-3,5

H 80-

Sort – Svær

2,5-3,5

 

Der er seedning i klasserne D -20, D 21-, H -20 og H 21-,

Seedningen foretages af forbundet.

Banelængder og postantal oplyses i instruktionen.

Åbne Baner:

Der er ikke åbne baner.

Børnebaner:

Der er ikke børnebaner.

Børneparkering:

Oprettes på stævneplads. Tilmelding med angivelse af barnets navn og alder samtidig med øvrige tilmeldinger. Børneparkering oprettes kun, hvis der er tilmeldte på forhånd.

Start:

Første start kl. 21.15. Fremkald 4 minutter før løberens start.

Der er Individuel start med et interval på 3 min. i klasserne H-18, H-20, H21-,  D-20, D21-. Alle øvrige klasser 2 min.

Afstande:

Parkering – stævneplads: 200 m.

Busser henvises til Ulvedal rasteplads ca. 600 m.

Stævneplads-start: max. 500 m.

Bad/omklædning:

Frederiks skole, Frederiks. Afstand ca. 4 km.

Forplejning:

Kiosk ved stævneplads.

Overnatning:

I fællesrum på Frederiks skole. Pris pr. person er kr. 30,00.

Morgenmad kan købes for kr. 30,00 pr. person.

Bindende tilmelding sammen med øvrige tilmeldinger.

Tilmelding:

Klubvis via O-service. Evt. pr. mail med klub + navn + klasse + briknr.

Til: Jacob Danielsen, Kongemosevej 9, 7470 Karup J.

e-mail: dmnat2008@karupok.dk

Senest fredag den 22. marts 2008 kl. 19.00.

Eftertilmelding:

Eftertilmelding kan ske skriftligt i henhold til reglement indtil 72 timer før start mod betaling af 3 gange den normale startafgift. Starttider for eftertilmeldte vil fremgå ved opslag på stævneplads.

Startafgift:

H/D – 20

Kr. 130,-

H/D 21-

Kr. 150,-

Leje af Emit brik

Kr. 10,-

Indbetales på Karup OK Reg. Nr. 5959 Konto Nr.1065418 

Frederiks Andelskasse, mærket: DM-nat.

Husk at oplyse afsenderklub

Præmier:

DIFs plaketter til vindere i D 21 og H 21

DOFs plaketter til øvrige vindere og medaljetagere.

Information:

Jan Nielsen

Bregnevej 35

7470 Karup J.

Telefon 97101569

e-mail: jannielsen@sport.dk

Instruktion/startliste/
resultatliste:

Ophænges på stævneplads. Vises desuden på Karup O-klub hjemmeside. www.karupok.dk

Løbsledelse:

Stævneleder

Jan Nielsen

Karup OK

Banelægger

Ole Johnsen

Karup OK

Banekontrollant

Knud E. Christensen

Skive AMOK

Stævnekontrollant

Kenn Kristensen

Herning OK

Juryformand

Jens Jørgen Lyngaa

Herning OK

 

 

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2008
Forfatter Morten
Oprettet 03-01-2008 20:54:53
Sidst ændret 21-02-2008 23:09:25