Indbydelse til B-løb og Divisionsturnering

Karup Orienteringsklub indbyder til

B-løb og Divisionsturnering

for Nordkredsens 1. division

søndag den 3. maj 2009

i Kompedal Plantage Øst.

Indbydelsen rettet 15. april.

Rettelser anført med rødt.

 

 

Klassifikation:

Løbet er klassificeret som B stævne **.

Løbsområde:

Kompedal Plantage Øst.

Mødested:

Stævneplads og stævnecenter umiddelbart nord for Kompedallejren. Afmærkning på hovedvej A13, 7 km syd for Thorning ad Kompedalsvej skiltet mod: Lejrskole – Gråmose.

Kort:

Kompedal Øst 1:10.000, ækv. 2,5 m. Kortet er nytegnet, og skoven er en jomfruskov.

Der løbes på printede kort.

Terræn:

               

Let kuperet nåleplantage med mange stier/hugninger, samt åbne hedearealer. Generelt let gennemløbeligt.

Kompedal Plantage blev påbegyndt anlagt i 1790, og er på 2.700 ha., og er dermed én af landets største plantager. I 1933 blev der bygget en militærnægterlejr i den sydøstlige del af skoven, umiddelbart syd for stævnepladsen. Lejren blev siden anvendt som naturskole i nogle år. I dag ejer Silkeborg Kommune bygningerne.

 

Skoven har et rigt dyreliv, der findes bl.a. krondyr i plantagen, dette skyldes bl.a., at der normalt ikke kommer mange mennesker i skoven, da den ligger temmelig langt større byer.

Klasser:

Klasseinddeling og banelængder i henhold til DOF’s reglement for B-løb og divisionsturnering.

Der tilbydes åbne baner til B-løbet (bane 1 – 8).

Kontrol:

Emit-systemet.

Start:

Første start kl. 10:00. Deltagere i divisionsturneringen og B-løbet starter først..

Der er fremkald 4 min. før start.

På bane 8 i divisionsturneringen er der fri starttid fra kl. 1000 - 1130.

Fri start for B-løbet og åbne baner efter divisionsturneringen.

Afstande:

Afstand fra parkering til stævneplads 100 – 400 m.

Fra stævneplads til start 100 m.

Børnebaner:

Der tilbydes gratis børnebaner fra kl. 10:00 – 12:00.

Service:

               

Der tilbydes børnepasning på stævnepladsen. Barnets alder oplyses ved tilmeldingen.

Toiletter forefindes på stævnepladsen.

Kiosk forefindes på stævnepladsen.               

Tilmelding:           

               

               

Klubvis via o-service senest den 24. april kl. 1900.

Klubkontakt: staevne@karupok.dk 

E-mail: torbenibsen@fibermail.dk

Deltagere i divisionsturneringen skal opgive den bane og den klasse, de stiller op i.

Deltagere, der ikke deltager i divisionsturneringen, skal opgive hvilken bane, de vil løbe.

Briknummer på egen brik oplyses ved tilmeldingen.

Startafgift:

               

D/H -20:                60,- kr.

D/H 21-:                75,- kr.

Leje af emit-brik. Kr. 15,-.

Startafgiften indbetales til Andelskassen, Frederiks, registreringsnummer 5959 kontonummer 1065418.

Stævneleder:

               

Torben Ibsen, Karup Orienteringsklub.

E-mail: torbenibsen@fibermail.dk

Lindevej 17, 7470 Karup J.

Tlf.: 9710 2546.

Banelægger:

Bjarne Nyberg og Allan Pedersen, Karup OK

Stævnekontrol:

Inger Johansen, Karup OK.

Banekontrol:

Jan Nielsen, Karup OK.

Dommer:

Michael Dickenson, Viborg OK.

 

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2009
Forfatter Morten
Oprettet 17-02-2009 22:36:24
Sidst ændret 20-04-2009 22:50:42