Instruktion B-løb d. 3. maj 2009

Instruktion til

B-løb og Divisionsturnering

for Nordkredsens 1. division

søndag den 3. maj 2009

i Kompedal Plantage Øst/Grathe Hede.

 

 

Mødested:

Stævneplads og stævnecenter på hedeareal umiddelbart nord for Kompedallejren.

Afmærkning fra hovedvej A13, 7 km syd for Thorning ad Kompedalsvej mod vest skiltet mod: Lejrskole – Gråmose. Se kort over området her

 

Service:

Der tilbydes børnepasning på stævnepladsen. Henvendelse i kantineteltet.

Toiletter forefindes på stævnepladsen. Der er ingen bademuligheder.

Kiosk med diverse fornødenheder forefindes på stævnepladsen.

Der tilbydes gratis børnebaner på særskilt kort fra kl. 1000 – 1200.

DOF butikken forefindes på stævnepladsen.

 

Afstande:

Afstand fra parkering til stævneplads 200 – 500 m. (kantparkering på grusvej). Afstand fra bus-P til stævneplads 600 m.

Starten foregår umiddelbart ved stævnepladsen.

 

Klasser:

Iflg. Reglement 2009 § 5.1.2.

 

Bane

 

Længde

 

Antal

poster

Klasser - Divisionsmatch

Åben bane

Bane 1

Sort - svær

9,6

 

22

H -20, H 21- og H 35-

Åben 1

Bane 2

Sort - svær

6,7

 

20

20

2A: H -16, H 40-, H 45- og H 50-

2B: D -20, D 21- og D 35

Åben 2

Bane 3

Sort - svær

5,8

5,7

18

18

3A: H 55- og H 60-

3B: D -16, D 40 og D 45-

Åben 3

Bane 4

Sort - svær

3,9

4,0

12

12

4A: H 65-

4B: D 50-

Åben 4

Bane 5

Gul - mellemsvær

5,5

 

17

H -14, H -16B, H -20B, H 21-B

og H 35-B

Åben 5

Bane 6

Gul - mellemsvær

4,5

 

13

D -14, D -16B, D -20B, D 21-B

Og D 35B

Åben 6

Bane 7

Hvid – let

Snitzlet mellem

Post 5 og 6.

3,5

3,5

13

13

7A: H -12, H -14B, H -20C, H 21-C

7B: D -12, D -14B, D -20C, D 21-C

Åben 7

Bane 8

Grøn - begynder

2,9

 

13

H -10, D -10, H -12B, D -12B og

Begynder.

Åben 8

                                           

               B-løberne starter sammen med Divisionsmatchen.

               Bane 8 startes som fri start fra kl. 1000 – 1130.

               Der tilbydes åbne baner: Åben 1 – 8 kan købes ved stævnekontoret. Fri start for åbne baner efter sidste startende på banen.

                    Væskeposter på bane 1, 2A, 2B og 5.

 

Kontrol:

Emit-systemet. Egne brikker kan anvendes, briknummer oplyses ved tilmeldingen.

Lejede brikker samt backup kort udleveres ved starten.

Kort:

Kompedal Øst/Grathe Hede 1:10.000, ækv. 2,5 m. Kortet er nytegnet, og skoven er en jomfruelig skov.

Der løbes på printede kort.

 

Postbe-

skrivelser

Alle kort har påtrykt postbeskrivelser. Ved start udleveres der løse postbeskrivelser til alle der har medbragt holder dertil.

 

Start:

Første start kl. 10:00.

Der er fremkald 4 min. før start. Deltagerne må først vende kortet i startøjeblikket. På banerne 7 og 8 må deltagerne se kortet 2 min. før starttidspunktet.

På bane 8 er der fri starttid fra kl. 1000 - 1130.

For sent startende melder sig ved starten.

Opvarmning foregår på N/S gående grusvej – hede og skovarealer er løbsområder.

 

Mål:

Løbskort inddrages indtil sidste løber i divisionsturneringen er startet.

Der er saft og vand i målområdet.

Max. tid 2,5 timer.

Udgåede løbere skal melde sig i mål.

Resultatlister offentliggøres på Karup OK hjemmeside (www.karupok.dk)

 

Præmier:

Præmier til vinderne i klasserne til og med H -16 og D -16.

Ordensregler:

Rygning og brug af åben ild er strengt forbudt på stævnepladsen og løbsområdet.        

 

Stævneleder:

Torben Ibsen, Karup OK.

E-mail: torbenibsen@fibermail.dk

Tlf.: 9710 2546/30259969.

 

Banelæggere:

Bjarne Nyberg og Allan Pedersen, Karup OK

Stævnekontrol:

Inger Johansen, Karup OK.

Banekontrol:

Jan Nielsen, Karup OK.

Dommer:

Michael Dickenson, Viborg OK.

(Træffes på stævnepladsen under hele stævnet)

 

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2009
Forfatter Morten
Oprettet 27-04-2009 22:43:29
Sidst ændret 27-04-2009 22:48:28