Instruktion B-stævne(1. divisions match)

 

Løbsområde:

Stendal og Havredal plantager

Kort:

Alle klasser: 1:10000/ ækvidistance 2,5m

Nyrevideret 2011. printede kort.

Kortet er godkendt af Kortkonsulent Michael Dickenson

Terrænbeskrivelse:

Området er en hurtig gennemløbelig småkuperet skov med et omfattende stisystem. Skoven er overvejende beplantet med gran, men i den østlige del er der dog større områder med løvtræer. Der er stort set ikke nogen undervegetation, og de langsomste områder er en tæthed 2

Stævneplads:

Primitiv lejrplads midt i skoven

Parkering:

Kantparkering.

Afstande:

Afstande : P. plads til stævneplads 0-300 m  og stævneplads til start ca. 200 m

Start:

Første start kl. 10.00, fremkald 4 min. før starttid. For sent startende henvender sig til startpersonalet

Fri start på bane 8 mellem kl. 10.00 og kl. 11.30

Afmærkning:

Hovedvej 286 ved Skræ, GPS koordinat iflg. Google maps: N 56 18.135 E 9 18.504 (Klik her for kort)

Der er ensrettet kørsel i skoven, venligst følg skiltning.

Klasser og baner:

Bane

Længde i km

Klasser-Divisionmatch

Åben baner

Fri start

poster

Bane 1

Sort svær

9,1 km

H-20, H21-, H35-                         

Bane 1

23

Bane 2

Sort svær

6,6 km

6,1 km

2A: H-16, H40-, H 45-, H50-

2B: D-20, D21-, D35-

Bane 2

17

17

Bane 3

Sort svær

5,4 km

4,8 km

3A: H55-, H60-

3B: D-16, D40-, D45-

Bane 3

16

17

Bane 4

Sort svær

3,8 km

3,7 km

4A: H65-

4B: D50-

Bane 4

13

12

Bane 5

Gul-Mellemsvær

5,4 km

H-14, H-16B, H-20B, H21-B, H35-B

 

Bane 5

15

Bane 6

Gul-Mellemsvær

4,3 km

D-14, D-16B, D-20B, D21-B, D35-B

Bane 6

14

Bane 7

Hvid – Let

3,5 km

3,3 km

7A: H-12, H-14B, H-20C, H21-C

7B: D-12, D-14B, D-20C, D21-C

Bane 7

14

13

Bane 8

Grøn-Begynder

2,4 km

H-10, D-10, H-12B, D-12B, begynder

Fri start

Bane 8

12

 

Der er væskepost på flg. baner: 1, 2A, 2B, 3A, 3B, 5 og 6

Kontrolsystem:

EMIT. Backup kort og lejebrik udleveres ved start (husk at reset brikken inden start J)

Løbere, der køber bane på selve dagen, får kort, back-up kort og evt. lejebrik udleveret ved køb og skal medbringe disse til start.

 

Alle deltagere i stævnet kan beholde deres løbskort efter passage af mål.

Udvis fairness og vis ikke løbskortet til deltagere, der endnu ikke er gået til start.

Postbeskrivelser

Der er postbeskrivelser påtrykt løbskortet.

Der er løse postbeskrivelser i startboksen til løbere der medbringer holdere hertil.

Præmier:

Til vinderne i alle ungdomsklasser til og med H/D-16. Præmieoverrækkelse vil ske så snart det er muligt. Vil blive annonceret på pladsen.

Åbne baner:

Åbne baner kan købes på stævnedagen fra kl. ca. 10.30 til 12.  kr. 95,-

Bad:

Ingen mulighed for bad. Toiletter forefindes ved stævnepladsen

Resultatformidling:

På stævnepladsen/stævnecenteret via fladskærm, samt via trådløst netværk(wi-fi) på medbragt bærbar, iPhone, iPod Touch, iPad eller anden smartphone/tablet med Wifi.

Efter løbet på klubbens hjemmeside.

Børnebane:

Gratis børnebane tilbydes.

Børneparkering:

Gratis børneparkering sammen med kiosk og stævnekontor (kun for forhåndstilmeldte)

Kiosk og Stævnekontor

På stævnepladsen i fælles telt. Derudover vil Møller Sport og DOF butikken være på pladsen.

Stævneorganisation:

Stævneleder: Carsten Helligsø
Banelægger: Søren Mikkelsen
Stævnekontrollant: Lars Ole Kopp
Banekontrollant: Gunnar Klaris
Overdommer: Lars Ole Kopp

Oplysninger:

Kontakt Carsten Helligsø, tlf. 2279 7057/9753 4540, mail: mr.cykelstyr@fiberpost.dk


 

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2011
Forfatter Morten
Oprettet 24-03-2011 20:52:19
Sidst ændret 24-03-2011 20:56:22