Indbydelse til B stævne

Løbet er klassificeret som B***-stævne.

Divisionsmatch for Nordkredsens 1.division og 4.division

 

Stævnedag

Søndag d. 2. september 2012

Stævneplads/center

Donsø Sande Vest . Afmærkning på vej 467 mellem Karup og Aulum.

Stævnekontor åbner kl. 09.00

Løbsområde

Donsø Sande Vest.

Kort

Donsø Sande Vest 1:10000, ækvidistance 2,5 m., nyrevideret 2011-12.

Kortet er printet og ventes at få tildelt DOF’s kort kvalitetsmærke.

Terrænbeskrivelse

Donsø Sande er øvelsesområde for Flyvestation Karup.

Flad hede med en del spredt bevoksning og enkelte skovstykker.

Spor efter 2. verdenskrig (voldanlæg og kanonstillinger mv.) samt

områder med en del skyttehuller. Terrænet er meget hårdt at løbe i.

Postbeskrivelse

IOF-symboler. Forefindes på kortet. Der udleveres løse postbeskrivelser mod forevisning af forsvarlig fastgørelse.

Baner

Iflg. DOF’s reglement § 5.1.2.

Bane

Længde i km

Klasser-Divisionmatch

Åben baner

 

Bane 1

Sort svær

8,0 – 9,5

H-20, H21-, H35-

Bane 1

Bane 2

Sort svær

5,5 – 7,0

5,5 – 6,5

2A: H-16, H40-, H 45-, H50-

2B: D-20, D21-, D35-

Bane 2

Bane 3

Sort svær

4,5 – 5,5

3A: H55-, H60-

3B: D-16, D40-, D45-

Bane 3

Bane 4

Sort svær

3,0 – 4,0

4A: H65-

4B: D50-

Bane 4

Bane 5

Gul-Mellemsvær

4,5 – 5,5

H-14, H-16B, H-20B, H21-B, H35-B

 

Bane 5

Bane 6

Gul-Mellemsvær

3,5 – 4,5

D-14, D-16B, D-20B, D21-B, D35-B

Bane 6

Bane 7

Hvid – Let

3,0 – 3,5

7A: H-12, H-14B, H-20C, H21-C

7B: D-12, D-14B, D-20C, D21-C

Bane 7

Bane 8

Grøn-Begynder

2,0 – 3,0

H-10, D-10, H-12B, D-12B, begynder

Bane 8

Kontrolkort

Emit elektronisk kvitteringssystem.

Åbne Baner

Kan købes mellem 1000-1100. Start ved første ledig tid på den pågældende bane. Banerne er identiske med de øvrige baner.

Børnebaner

Der tilbydes en gratis børnebane. Start mellem 1000-1200.

Børneparkering

Oprettes på stævneplads. Tilmelding med angivelse af barnets navn og alder samtidig med øvrige tilmeldinger. Børneparkering oprettes kun, hvis der er tilmeldte på forhånd.

Start

Første start kl. 10.00 Fremkald 4 minutter før løberens start. Der er put and run på bane 8 mellem 1000-1130.

Afstande

Parkering – stævneplads: 0 - 500 m.  Kantparkering langs gammel flyrullebane.

Busser anvises p-plads

Stævneplads-start: max. 400 m.

Bad/omklædning

Der tilbydes ikke bademulighed

Forplejning

Kiosk ved stævneplads

Tilmelding

Klubvis via O-service senest d. 24. august 2012

Tilmeldingsmodtager Lars Ole Kopp mail: lok@dofbutikken.dk

Eftertilmelding

Divisionsmatch – ingen,

Øvrige d. 29. august med eftertilmeldingsgebyr på kr. 20,00

Startafgift

H/D – 20:          kr.50,-

H/D 21-  :          kr.80,-

Leje af emit brik: kr. 15,-

Indbetales på Karup OK Reg. Nr.  5959 Konto Nr.1065418  Frederiks 

Andelskasse. Husk at oplyse afsenderklub.

Præmier

Præmier til vinderne i alle ungdomsklasser til og med H/D -16

Information

Jan Nielsen Tlf. 2083 7169 mail: jannielsen@sport.dk

Instruktion, startliste, resultatliste

 

Ophænges på stævneplads. Vises desuden på Karup O-klub hjemmeside www.karupok.dk fra d. 30. august

Løbsledelse

Stævneleder

Jan Nielsen

Karup Orienteringsklub

Banelægger

Ole Johsen

Karup Orienteringsklub

Banekontrollant 

 Allan V. Pedersen

Karup Orienteringsklub

Stævnekontrollant

Asger Kristensen

Herning Orienteringsklub

Dommer

Keld Gade

Viborg Orienteringsklub

 

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2012
Forfatter Morten
Oprettet 14-06-2012 21:48:57
Sidst ændret 14-06-2012 21:48:57