Indbydelse til B-Stævne den 1. september 2013

Løbet er klassificeret som B***-stævne.

Divisionsmatch for Nordkredsens 2.division

 

Stævnedag

Søndag d. 1. september 2013

Stævneplads/center

Sjørup plantage . Afmærkning på hovedvej 16 mellem Viborg og Holstebro ca. 1 km vest for Sjørup by.

Stævnekontor åbner kl. 09.00

Løbsområde

Sjørup plantage.

Kort

Sjørup 1:10000, ækvidistance 2,5 m., nytegent 2013.

Kortet er printet og ventes at få tildelt DOF’s kort kvalitetsmærke.

Terrænbeskrivelse

Sjørup Plantage er forholdsvis flad i den nordlige del, lettere kuperet i den sydlige del, hvor istidskanten har gået. Derfor er den sydlige del fyldt med slugter, der skråner ned mod Sejbæk Å. Der er mange stier i skoven, da den er meget brugt af mountainerbikes og motionsløbere. Der er en mountainbike rute igennem skoven, som er tegnet ind som en ”1’er” sti, da den er meget benyttet, og derfor fremtræder tydeligt i terrænet. Skoven var hårdt ramt af orkanen i 2005. De ramte områder er fint ryddet, og nu tætbevokset med overvejende birk og andre løvtræer. Middelaldervejen mellem Viborg og Holstebro har passeret igennem den sydlige del af skov og er stadig tydelig.

Postbeskrivelse

IOF-symboler. Forefindes på kortet. Der udleveres løse postbeskrivelser mod forevisning af forsvarlig fastgørelse.

Baner

Iflg. DOF’s reglement § 5.1.2.

Gruppe

Længde i km

Klasser-Divisionmatch

H 1

Sort svær

8,0 – 9,0

H-20, H21-, H35-

H 2

Sort svær

6,0 – 7,0

 

H40-, H 45-

 

H 3

Sort svær

5,0 – 6,0

H-16, H50-,H55

 

H4

Sort svær

4,0 –5,0

H60-,H65-

 

H5

Blå svær

3,0 – 4,0

H70-

H6

Gul-Mellemsvær

4,5 – 5,5

H-14, H-16B

H7

Gul-Mellemsvær

4,5 – 5,5

H-20B, H21-B, H35-B

 

H8

Hvid – Let

3,0 – 4,0

H-12, H-14B, H-20C, H21-C

D 1

Sort svær

6,0 – 7,0

 

D-20, D21-, D35-

D 2

Sort svær

5,0 – 6,0

D40-, D45-

D 3

Sort svær

4,0 – 5,0

D-16, D50-, D55-

D4

Sort svær

3,0 – 4,0

D60-, D65-

D5

Blå svær

2,5 - 3,5

D70-

D 6

Gul-Mellemsvær

3,5 – 4,5

D-14, D-16B

D7

Gul-Mellemsvær

3,5 – 4,5

D-20B, D21-B, D35-B

D8

Hvid – Let

3,0 – 4,0

D-12, D-14B, D-20C, D21-C

Bane 8

Grøn-Begynder

2,5 – 3,5

H-10, D-10, H-12B, D-12B, Begynder

Kontrolkort

Emit elektronisk kvitteringssystem.

Åbne Baner

Kan købes mellem 1000-1100. Start ved første ledig tid på den pågældende bane. Banerne er identiske med de øvrige baner.

Børnebaner

Der tilbydes en gratis børnebane. Start mellem 1000-1200.

Børneparkering

Oprettes på stævneplads. Tilmelding med angivelse af barnets navn og alder samtidig med øvrige tilmeldinger. Børneparkering oprettes kun, hvis der er tilmeldte på forhånd.

Start

Første start kl. 10.00 Fremkald 4 minutter før løberens start. Der er put and run på bane 10 mellem 1000-1130.

Afstande

Parkering – stævneplads: 200 - 600 m.  Kantparkering langs skovvej/brandbælte.

Busser anvises p-plads

Stævneplads-start: max. 200 m.

Bad/omklædning

Der tilbydes ikke bademulighed

Forplejning

Kiosk ved stævneplads

Tilmelding

Klubvis via O-service senest d. 23. august 2012

Tilmeldingsmodtager Lars Ole Kopp mail: lok@dofbutikken.dk

Eftertilmelding

Divisionsmatch – indtil d. 25. august mod et gebyr på 20,-

Øvrige henvises til åbne baner

Startafgift

H/D – 20:          kr.50,-

H/D 21-  :          kr.80,-

Leje af emit brik: kr. 15,-

Indbetales på Karup OK Reg. Nr.  5959 Konto Nr.1065418  Frederiks 

Andelskasse. Husk at oplyse afsenderklub.

Præmier

Præmier til vinderne i alle ungdomsklasser til og med H/D -16

Information

Jan Nielsen Tlf. 2083 7169 mail: jannielsen@sport.dk

Instruktion, startliste, resultatliste

 

Ophænges på stævneplads. Vises desuden på Karup O-klub hjemmeside www.karupok.dk fra d. 29. august

Løbsledelse

Stævneleder

Jan Nielsen

Karup Orienteringsklub

Banelægger

Kirsten Andersen

Karup Orienteringsklub

Banekontrollant 

 Gunnar Klaris

Karup Orienteringsklub

Stævnekontrollant

Gert Johannesen

Skive AMOK

Dommer

Carl Malling

Randers Orienteringsklub

 

 

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2013
Forfatter Morten
Oprettet 28-06-2013 23:05:42
Sidst ændret 14-07-2013 00:37:16