Instruktion til B stævne og 2. divisionsmatch

 

Løbsområde:

Sjørup plantage.

Kort:

Alle klasser: 1:10000/ ækvidistance 2,5 m.  Nytegnet 2013. Printede kort.

Kortet er godkendt af Kortkonsulent Michael Dickenson.

Terrænbeskrivelse:

Sjørup Plantage er forholdsvis flad i den nordlige del, lettere kuperet i den sydlige del, hvor istidskanten har gået. Derfor er den sydlige del fyldt med slugter, der skråner ned mod Sejbæk Å. Der er mange stier i skoven.

Skoven er meget benyttet til mountainbikes og motionsløbere.

Der er en mountainbike rute igennem skoven, som er tegnet ind som en ”1’er” sti, da den er meget benyttet, og derfor fremtræder tydeligt i terrænet.

Skoven var hårdt ramt af orkanen i 2005. De ramte områder er fint ryddet, og nu tætbevokset med overvejende birk og andre løvtræer.

Middelaldervejen mellem Viborg og Holstebro har passeret igennem den sydlige del af skov og er stadig tydelig.

Stævneplads:

Midt i skoven under høje ædelgraner. Der er rygning forbudt.

Stævnekontor åbner kl. 09.00.

Stævneplads indretning

Parkering:

På brandbælte, langs skovvej inde i skoven.

Afstande:

Parkering til stævneplads: 250-500 m. følg hvid afmærkning til stævnepladsen.

Stævneplads til start: 50 m. følg gul/rød afmærkning (snitzling).

Børnebaner starter på stævnepladsen.

Stævnekontor:

På stævnepladsen

Afmærkning:

Afmærkning på hovedvej 16 ca. 2 km. vest for Sjørup.

Følg afmærkningen ind af Nørrehedevej ca. 1 km. Her er der afmærkning ind i skoven ad en god skovvej til parkering.

Stævnekontor åbner kl. 09.00.

Grupper og klasser:

 

Gruppe

Klasser

Farvekode

Sværhedsgrad

Længde

Poster

H1

H-20, H21-, H35-

Sort

Svær

8,3 km

21

H2

H40-, H45-

Sort

Svær

6,7 km

20

H3

H-16, H50-, H55

Sort

Svær

6,0 km

16

H4

H60-, H65-

Sort

Svær

4,7 km

12

H5

H70-

Blå

Svær

3,5 km

14

H6

H-14, H-16B

Gul

Mellemsvær

5,3 km

18

H7

H-20B, H21-B, H35-B

Gul

Mellemsvær

5,3 km

18

H8

H-12, H-14B, H-20C, H21-C

Hvid

Let

3,8 km

17

D1

D-20, D21-, D35-

Sort

Svær

6,7 km

20

D2

D40-, D45-

Sort

Svær

6,0 km

16

D3

D-16, D50-, D55-

Sort

Svær

4,7 km

12

D4

D60-, D65-

Sort

Svær

3,5 km

14

D5

D70-

Blå

Svær

2,9 km

12

D6

D-14, D-16B

Gul

Mellemsvær

4,2 km

14

D7

D-20B, D21-B, D35-B

Gul

Mellemsvær

4,2 km

14

D8

D-12, D-14B, D-20C, D21-C

Hvid

Let

3,8 km

17

9

H-10, D-10, H-12B, D-12B, Begynder

Grøn

Begynder

2,8 km

14

Væske:

Der er en væskepost for følgende grupper: H1, H2, H3, H5, H6, H7, D1, D2, D4, D5. Gruppe H1, H2, D1 har 2 væskeposter.

Væske ved mål.

Kontrolsystem:

Der anvendes EMIT. Eget briknummer oplyses ved tilmelding.

Brik kan lejes til kr.15,-.

Bortkommet brik erstattes med kr. 500,-.

Backup-label og evt. lejebrikker udleveres ved start.

Instruktion og starttider:

Ophænges på stævnepladsen og ved start og kan ses på Karup OK hjemmeside. www.karupok.dk

Start:

Første start er kl.10.00.

Deltagere i divisionsturnering starter iflg. startlisten.

Der er fremkald 4 min. før løbernes starttid.

For gruppe 9 (Klasserne: H-10, D-10, H-12B, D-12B, Begynder) er der fri start (Put & Run) mellem kl. 10.00 og 11.30, efter startpersonalets anvisninger, således at der er mindst 1 min. startinterval mellem deltagerne.

Kort til deltagerne i grupperne H8, D8 og 9 udleveres 2 min. før start og der er hjælp/vejledning.
For sent startende henvender sig til startpersonellet.

Postbeskrivelser:

Der er postbeskrivelser påtrykt løbskortet.

Der er løse postbeskrivelser i startboksen til løbere der medbringer holdere hertil.

Overtrækstøj:

Overtrækstøj fragtes ikke fra start til mål.

Mål:

Efter at målposten er stemplet, passeres aflæsningsenhed, hvor stræktider udleveres og evt. lejebrikker afleveres.
Alle deltagere kan beholde løbskortet efter passage af mål.

Udvis fairness og vis ikke løbskortet til deltagere der ikke er gået til start.
Max. tiden er 2 1/2 time.

Præmier:

Til vinderne i alle ungdomsklasser til og med H/D-16. Præmieoverrækkelse vil ske så snart det er muligt. Vil blive annonceret på pladsen.

Åbne baner:

Åbne baner kan købes på stævnepladsen fra kl.10.00 til kl. 11.00.

Grupper og klasser er de samme som de ordinære grupper og klasser og sælges så længe lager haves.

Der kan startes efter at den sidste deltager er startet i divisionsturneringens grupper og klasser. 

Starten foregår som Put & Run.

Kvittering med anførelse af klasse, back-up kort og evt. lejebrik udleveret ved køb og skal medbringe til start. Løbskortene vil ligge ved start.

Pris:  Kr. 95,- for H/D 21- kr. 75 H/D -20.

Lejebrik: Kr. 15,-.

Bad/toilet:

Ingen mulighed for bad. Toiletter forefindes ved stævnepladsen.

Resultatformidling:

På stævnepladsen/stævnecenteret via fladskærm, samt evt. opslag på tavle.

Efter løbet på Karup OK hjemmeside. www.karupok.dk

Børnebane:

Gratis børnebane tilbydes fra stævnepladsen mellem 10.00. og 11.30.

Børneparkering:

Gratis børneparkering sammen med kiosk og stævnekontor (kun for forhåndstilmeldte).

Kiosk og Stævnekontor:

På stævnepladsen i fælles telt.

Stævneorganisation:

Stævneleder: Jan Nielsen
Banelægger: Kirsten Andersen
Stævnekontrollant: Gert Johannesen, Skive AMOK
Banekontrollant: Gunnar Klaris
Dommer: Carl Malling, Randers OK

Korttegnere: Søren Mikkelsen og Jan Nielsen.

Oplysninger:

Kontakt Jan Nielsen, tlf. 2083 7169/9710 1569, mail: jannielsen@sport.dk


 

 

 

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2013
Forfatter Morten
Oprettet 29-08-2013 18:40:52
Sidst ændret 29-08-2013 18:40:52