Indbydelse til b-stævne / div.match i Karup Ådal

den 23. august 2015

 

KarupOK-logo

Løbet er klassificeret som B***-stævne.

Divisionsmatch for Nordkredsens 1.division

Stævnedag

Søndag d.23. august 2015

Stævneplads/kontor

Karup Ådal Vest, tæt ved Hessellund Sø Camping. Afmærkning på vej 467 (Hessellundvej) mellem Karup og Aulum ca. 4 km vest for Karup.  

Stævnekontor åbner kl. 09.00

Løbsområde

Karup Ådal.

Kort

Karup Ådal 1:10.000 eller 1:7500, ækvidistance 2,5 m., nytegnet 2015 på baggrund af COWI grundmateriale.

Kortet er printet og ventes at få tildelt DOF’s kort kvalitetsmærke.

Terrænbeskrivelse

Militært øvelsesterræn med levn helt tilbage fra 2. Verdenskrig. Der er en del stier, spor, huller og render. Området er fladt til svagt kuperet, og består dels af skov, både plantage og blandet nåle- og løvtræer, dels af områder med græs, lyng og spredt bevoksning. I perioder med meget regn, er en del af området vådt.

Postbeskrivelse

IOF-symboler. Forefindes på kortet. Der udleveres løse postbeskrivelser mod forevisning af forsvarlig fastgørelse.

Baner

Iflg. DOF’s reglement § 5.1.2.

Gruppe

Banelængde

Klasser

Baner

 

H1

Sort - svær

8,0 - 9,0

H -20, H21-, H35-

Bane 1

H2, D1

Sort - svær

6,0 - 7,0

 

H40-, H45-

D -20, D21-, D35-

Bane 2

H3, D2

Sort - svær

5,0 - 6,0

H -16, H50-, H55-

D40-, D45-

Bane 3

H4, D3

Sort - svær

4,0 - 5,0

H60-, H65-

D -16, D50-, D55-

Bane 4

H5

Blå - svær

3,0 - 4,0

H70-

 

Bane 5A

D4

Sort - svær

3,0 - 4,0

D60-, D65-

Bane 5B

H6, H7

Gul - Mellemsvær

4,5 - 5,5

H -14, H -16B, H -20B, H21-B, H35-B

 

Bane 6

H8, D8

Hvid - Let

3,0 - 4,0

H -12, H -14B, H -20C, H21-C

D -12, D -14B, D -20C, D21-C

Bane 7

D5

Blå - svær

2,5 – 3,5

D70-

Bane 8

D6, D7

Gul - Mellemsvær

3,5 - 4,5

D -14, D -16B, D -20B, D21-B, D35-B

Bane 9

9

Grøn - Begynder

2,5 - 3,5

H -10, D -10, H -12B, D -12B, begynder

Bane 10

Kontrolsystem

Emit elektronisk kvitteringssystem.

Åbne Baner

Kan købes på løbsdagen mellem 10.00-12.00 så længe lager haves. Start ved første ledige tid på den pågældende bane. Banerne er identiske med de øvrige baner.

Børnebaner

Der tilbydes en gratis børnebane. Start mellem 10.00-12.00.

Børneparkering

Barnets navn og alder skal oplyses ved tilmelding. Børneparkering oprettes kun, hvis der er tilmeldte på forhånd.

Start

Første start kl. 10.00. Fremkald 4 minutter før start. Løbere på bane 7 og 10 får kortet udleveret 2 min før start, og tilbydes starthjælp. Der er put and run på bane 10 mellem 10.00-11.30.

Afstande

Parkering – stævneplads: ca. 200m.  Stævneplads-start: max. 300 m.

Bad/omklædning

Ingen bademulighed, med mindre Karup Å frister.

Forplejning

Kiosk ved stævneplads

Tilmelding

Klubvis via O-service senest d. 14. august 2015

Tilmeldingsmodtager Lars Ole Kopp, mail: lok@dofbutikken.dk

Eftertilmelding

Ingen eftertilmelding, der henvises til åbne baner.

Startafgift

H/D -20  :          kr.50,-               

H/D 21-  :          kr.80,-

Leje af emit brik: kr. 15,-

Indbetales på Karup OK klubkonto Reg. Nr.  5959 Konto Nr.1065418  Frederiks  Andelskasse. Husk at oplyse afsenderklub.

Præmier

Præmier til vinderne i alle ungdomsklasser til og med H/D -16.

Information

Søren Mikkelsen Tlf. 22213368, mail: smi@dmi.dk

Instruktion og startliste

Findes på Karup OK’s hjemmeside www.karupok.dk fra d. 20. august. Ophænges desuden på stævneplads

Resultatliste

Ophænges løbende på stævneplads, og kan findes på Karup OK’s hjemmeside www.karupok.dk efter løbet.

Løbsledelse

Stævneleder            Søren Mikkelsen               Karup Orienteringsklub

Banelægger              Christian Rasmussen       Karup Orienteringsklub

Banekontrollant       Jan Nielsen                        Karup Orienteringsklub

Stævnekontrollant  Gert Johannesen            Skive AMOK

Dommer                     Keld Gade                           Viborg OK

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2015
Forfatter Morten
Oprettet 15-06-2015 22:22:31
Sidst ændret 22-06-2015 20:55:51