Indbydelse til B-stævne

 

Karup Orienteringsklub

indbyder til B-løb **  og 3. divisionsmatch i Karup Ådal

søndag den 22. april 2007.

 

 

Stævnecenter

På stævnepladsen.

 

Stævneplads

Stævneplads i den vestlige del af Karup Ådal.

Afmærkning hovedvej A12 mellem Kølvrå og Karup.

Afstand fra parkering til stævneplads ca. 100 m.

Afstand fra stævneplads til start ca. 300 m.

 

Start

Start kl. 10.00. Fremkald 4 minutter før starttidspunkt.

 

Kort

Karup Ådal 1:10.000, ækv. 2,5 m, revideret 2004

 

Postbeskrivelser

IOF-symboler påtrykt kort, samt mulighed for løse postdefinitioner

 

Terræn

Militært øvelsesterræn med en del stier, huller og render. Blandet skov bestående af nåle- og løvtræer samt spredt bevoksning og marker. Munder ned til Karup Å og dermed en del vådområder.

 

Klasser

Ifølge DOF’s reglement for B-løb og divisionsmatch

 

Børnebaner

Tilmelding på stævnepladsen kl. 10:00 – 12:00.

Børnebaner er gratis

 

Børneparkering

Skal oplyses ved tilmeldingen med angivelse af barnets navn og alder

 

Kiosk

Der er kiosk på stævnepladsen

 

Omkl. og bad

Der er ikke mulighed for bad

 

Tilmelding

Senest den 13. april 2007 kl. 19:00 via o-service eller med brev/mail til:

Jan Nielsen, Bregnevej 35, 7470  Karup.

e-mail: jannielsen@sport.dk

 

Startafgift

Sort/svær: kr. 65,00

Gul/Mellemsvær: kr. 50,00

Hvid/let og grøn/begynder kr. 45,00.

+ leje af Emit brik kr. 10.00.

Startafgiften skal betales samtidigt med løbstilmeldingen til Den danske Bank på konto: 4772 – 4772808283.

For ikke afleveret eller bortkommet brik, opkræves kr. 370,- pr. brik.

 

Åbne baner

Løbere udenfor divisionsmatchen skal forhåndstilmeldes senest fredag 13. april 2007 kl. 19:00.

Baner iflg. Reglement.

Startafgift: som ved divisionsmatchen.

Salg af åbne baner på stævnedagen i tidspunktet kl. 10:30 – 11:00 på stævnepladsen.

Startafgift: 70 kr. + leje af brik kr. 10,00.

 

Kontrolsystem

Der er elektronisk tidtagning med Emit-system. HUSK at opgive nummer på egen brik ved tilmeldingen. Backup kort og lejede brikker udleveres ved start.

 

Efteranmeldelse

Senest mandag den 16. april kl. 18:00 mod betaling af startafgift + kr. 40,00.

 

Startlister og

instruktion

Kan findes på Karup OK’s hjemmeside www.karupok.dk fra den 19. april

 

Resultatliste

Ophænges løbende på stævnepladsen og kan senest 24 timer efter løbet findes på Karup OK’s hjemmeside www.karupok.dk

 

Divisionsmatch

3. divisionsmatch mellem:

Holstebro orienteringsklub

Nordvest OK

St. Binderup OK

Randers OK

 

Oplysninger

Kan fås ved henvendelse til Inger Johansen, Bregnevej 54, 7470 Karup,

tlf. 97 10 16 21.

e-mail: ild49@yahoo.dk

 

Stævneledelelse

Stævneleder

Inger Johansen

Karup OK

Stævnekontrollant

Benny Johansen

Karup OK

Banelægger

Kirsten Andersen

Karup OK

Banekontrol

Thomas Jørgensen

Karup OK

Overdommer

Jørgen Jørgensen

Viborg OK

 

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2007
Forfatter Morten
Oprettet 24-01-2007 21:42:49
Sidst ændret 03-11-2007 14:29:34