Referat, O-udv. møde 27.01.2007

 

  1. Klubtur: Det blev besluttet, at klubben i løbet af foråret skal afholde en uformel klub/træningstur i lighed med sidste år. Carsten Helligsø er forespurgt, om han vil stå for arrangementet - støttet af Carsten Brøgger. Han har indvilliget og vi forsøger at finde en passende dato. Nærmere tilgår på hjemmesiden

  2. Generalforsamling: Jan Nielsen aflægger beretning i Carsten Brøggers fravær grundet tur til Grønland

  3. Reglement: Der er kommet nyt DOF-reglement med nye stævne- og banebetegnelser. Udvalget anbefaler, at man går på DOF.s hjemmeside og læser reglementet og arrangementshåndbogen.

  4. Ungdom/begynder: Lørdagstræningerne er gået godt. Der er set nye medlemmer - og velkommen til dem - og vi er ikke langt fra det mål vi satte os med at finde 19 nye medlemmer. Marianne deltager i træningsseminar den 3. marts.

  5. Divisionsmatch: Vi skal løbe divisionsmatch den 11. marts i Flamsted. I år skulle vi gerne rykke op til 3. division igen.

  6. B-løbet den 22. april løber planmæssigt trods reglementsændringer. Inger er stævneleder og Kirsten er banelægger.

  7. Midgårdsormen. Det har grundet kraftig regn i efteråret ikke været muligt at færdiggøre kortet over Rønbjerg Mose, hvorfor arrangementet er flyttet til Sjørup Plantage, hvor vi har et nytegnet kort. Der arbejdes på nogle tiltag, som skal få flere løbere i skoven.

  8. Oversigt over udvalgets arrangementer og opgaver. Der blev diskuteret forannævnte til brug for en liste over klubbens samlede aktiviteter. Listen skal være en guide for nye folk i bestyrelsen, idet vores arrangementer og sædvaner kan være svære at overskue.

  9. Træningsløbene om onsdagen i VI-KA-SKI er fastlagt. Mangler lige endelig godkendelse fra Viborg og Skive.

 

 

Kategori Orienteringsløb
Forfatter Morten
Oprettet 07-02-2007 23:40:23
Sidst ændret 07-02-2007 23:40:23