PP01 - Opgaver og ansvar for klubbens funktioner

ARBEJDSGANGSPAPIR

NR. 1

 

OPGAVER OG ANSVAR FOR FORENINGENS FORSKELLIGE FUNKTIONER

 

Som andre foreninger har vi en bestyrelse, som vælges på klubbens årlige generalforsam­ling. Generalfor­samlingen er klubbens højeste myndighed, men bestyrelsen træffer alle beslutninger i dagligdagen. Klubben involverer sig ikke i aktiviteter, uden at bestyrelsen har truffet beslutning derom. Klubben har nedsat et antal udvalg, hvor formændene auto­matisk sidder i bestyrelsen. På den måde har vi tæt kontakt mellem besty­relse og dem, der står for det rent praktiske i forbindelse med vores mange aktiviteter.

 

FORMAND

 

Er ansvarlig for foreningens aktiviteter som helhed.

 

Virker som den daglige leder af foreningen specielt i principielle spørgsmål.

 

Er foreningens officielle repræsentant.

 

NÆSTFORMAND

 

Er stedfortræder for formanden.

 

Er ansvarlig for klubbens sociale arrangementer.

 

SEKRETÆR

 

Er ansvarlig for udfærdigelse af mødereferat  i f.m. bestyrelsens arbejde.

Er ansvarlig for at opdaterer klubbens love efter generalforsamlingsbeslutninger, samt at opdatere klubbens arbejdsgangspapirer efter bestyrelsens beslutninger.

Er ansvarlig for udsendelse og arkivering af nyhedsbreve.

Er ansvarlig sammen med den IT-ansvarlige, for at relevante oplysninger om klubben og dens virke udgives til medlemmerne og på klubbens egen hjemmeside.

 

KASSERER

 

Er ansvarlig for klubbens regnskab. Det er således kassereren, der fremlægger regnskabet på generalforsamlingen.

Kassereren er kontakten til foreningens revisorer.

Kassereren administrerer foreningens konti samt kassen.

Er ansvarlig for udsendelse af girokort til klubbens medlemmer. Girokortene udsendes kort tid efter generalforsamlingen, hvorpå kontingentet bliver fastlagt.

 

 

 

UDVALGSFORMAND

 

Er ansvarlig for planlægning af idrætsaktiviteter indenfor eget udvalgsområde.

 

Er ansvarlig for at sagsbehandle post indenfor for eget ansvarsområde, der måtte være tilgået klubben.

 

Er ansvarlig for at give forarbejdede input til nyhedsbrev og hjemmeside, herunder invitationer til stævner samt offentliggørelse af resultater.

 

Er ansvarlig for tilmelding af klubbens medlemmer til stævner.

 

Kategori Klubben\Bestyrelsen\Arbejdsgange
Forfatter Morten
Oprettet 25-02-2007 22:24:46
Sidst ændret 03-05-2008 20:54:38