PP03 - Økonomi

ARBEJDSGANGSPAPIR

NR. 3

 

ØKONOMI

 

1. Som det fremgår af PP nr. 1, er det kassereren, der administrerer klubbens konti samt kassen. Kassereren skal således orienteres om enhver form for udgift.

 

Anvendelse af foreningens økonomiske midler følger nedenstående principper:

 

a. Kassereren kan uden bestyrelses godkendelse betale udgifter, der anvendes jf. foreningens arbejdsgangspapirer.

 

b. Udvalgsformændene kan disponere foreningens midler jf. PP nr. 5 samt i f. m. stævnedeltagelse, hvor foreningens deltagende medlemmer kollektivt kan nyde godt af mindre indkøb. 

 

c. Foreningens økonomiudvalg (formand, næstformand og kasserer) kan godkende udgifter op til og med 2000 kroner.

 

d. Andre udgifter end de ovennævnte skal altid godkendes af bestyrelsen.

 

2. Foreningens økonomiudvalg skal hvert år inden generalforsamlingen udarbejde et budget for foreningens udgifter det efterfølgende kalenderår.

 

 

Kategori Klubben\Bestyrelsen\Arbejdsgange
Forfatter Morten
Oprettet 25-02-2007 22:26:05
Sidst ændret 03-05-2008 20:57:26