PP05 - Sociale Arrangementer

MØDER OG SOCIALE ARRANGEMENTER

 

 

Klubben afholder hvert år følgende møder og sociale arrangementer:

 

GENERALFORSAMLING.

Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i februar måned. Generalforsamlingen afholdes og indkaldes jf. foreningens love.

                     

Der serveres kaffe og brød til de personer, der møder frem.

 

KLUBFEST

Klubben afholder hvert år en klubfest. Klubfesten skal så vidt muligt være i forbindelse med den lørdag, som ligger nærmest den 15. november (klubbens oprettelsesdato).

Bestyrelsen udpeger senest i september 2 personer, som står for hele arrangementet – såsom indbydelse – borddækning – mad – musik – oprydning.

Overskuddet fra klubhusets kiosk kan bruges til dette arrangement.

 

DOF REPRÆSENTANTSKABSMØDE og MØDER I NORDKREDSEN   

I forbindelse med DOF repræsentantskabsmøde og møder i Nordkredsen kan Karup OK normalt deltage med 2 medlemmer udpeget af - eller fra - bestyrelsen.

Transportudgifterne og forplejning betales af klubben.

 

BESTYRELSESMØDER

Der planlægges bestyrelsesmøder ca.  hvert 2. måned. I f. m. disse møder kan der serveres kaffe og brød.

 

UDVALGSFORMÆND

Udvalgsformænd kan indenfor eget udvalg være vært ved kaffe og brød.

 

SANKT HANS

Bestyrelsen udfærdiger indbydelse, som lægges ud på klubbens hjemmeside/Nyhedsbrev.

Bestyrelsen udpeger en kontaktperson, som vil stå for det praktiske vedrørende indkøb af grillbriketter og sørger for, at grillen er tændt kl. 18.00.

Den enkelte deltager medbringer selv kød – brød – øl/vand/vin. Der kan lånes service og bestik i klubhuset samt købes drikkevarer.

Ca. kl. 21.00 tændes Sankt Hans bålet.

 

KLUBTUR

Det enkelte medlem/bestyrelsen kan arrangere en klubtur. Der kan ydes tilskud til klubturen.

 

UNGDOMSAFSLUTNING

Klubben afholder hvert år julehygge med ungdommen (- 17 år) og evt. deres forældre/bedsteforældre.

Dette foregår fortrinsvis første lørdag i december. Denne dag bliver ungdomsklubmestre i orienterings- og motionsløb fejret med overrækkelse af vandrepokaler.

 

Klubbens juletræ bliver pyntet, og der er mulighed for at lave juledekorationer. Ligeledes er der mulighed for at købe familiens juletræ.

 

Der serveres æbleskiver med glôg, sodavand/saftevand og kaffe, samt alle børn får en godtepose.

Derudover spilles der bingo, hvor gevinsterne er de pakker, som alle har medbragt (værdi ca. 10 kr.)

 

 

Kategori Klubben\Bestyrelsen\Arbejdsgange
Forfatter Morten
Oprettet 25-02-2007 22:27:23
Sidst ændret 15-10-2009 21:38:21