PP07 - Klubhuset

ARBEJDSGANGSPAPIR

NR.7

 

KLUBHUSET

Lejeaftalen

Ansvaret for oplæg til genforhandling samt kontakt til udlejer er placeret ved klubbens formand, der således

er kontaktperson mellem bestyrelse og udlejer - Benny Marquart.

 

Nuværende lejeaftale

Varighed: Løber fra 01-10- 2016 til den opsiges (med ét års varsel). Lejeaftalen genforhandles hvert 5. år

første gang 01-10- 2021 med virkning fra 01-01- 2022.

 

Omfang: Staldbygning på ca. 140 m 2 samt en kartoffelkælder.

 

Forbrug: Lejeaftalen omfatter forbrugsafregning for varme og vand til udlejer. Elforbrug afregnes direkte med

forsyningsselskabet.

 

Klubbens ansvar

 

Den indvendige vedligeholdelse påhviler Karup Orienteringsklub.

Bygning, fast inventar, faste installationer, hårde hvidevarer samt den udvendige vedligeholdelse påhviler

udlejer.

 

Klubhusets anvendelse

 

Klubhuset må bruges af klubbens medlemmer alle døgnets 24 timer. Brugeren sørger selv for efter endt

brug, at lys og vinduer er lukket og dørene låst.

 

Ved henvendelse til formanden er der mulighed for udlejning af klublokalet til private formål – såsom

fødselsdag, bryllup, konfirmation. Prisen er fastsat til kr. 500,00. Til eksterne foreninger og klubber er prisen

kr. 800,00. Efter endt brug skal klubhuset afleveres i samme stand, som ved modtagelsen.

Rengøring efter arrangement kr. 200,-.

Kategori Klubben\Bestyrelsen\Arbejdsgange
Forfatter Morten
Oprettet 25-02-2007 22:28:27
Sidst ændret 16-01-2017 21:39:28