PP10 - Orienteringsudvalget

ARBEJDSGANGSPAPIR

NR.10

 

Orienteringsudvalget

 

 

Orienteringsudvalget har følgende opgaver:

 

Klubmesterskaber: Afvikles inden klubfesten. Der konkurreres i flg. klasser:

 

H og D -12 Drenge/piger

H og D 13-16 Junior drenge/piger

H og D 17-44 Seniorer herrer/damer

H og D 45-54 Yngre Old boys/girls

H og D 55-64 Ældre old boys/girls

H og D 65- Veteran herrer/damer

 

Senior klassen er åben for alle uanset alder, ellers deltager man i den aldersklasse man tilhører.

Seniorerne hyldes og præmieres ved klubfesten.

Ungdommen hyldes og præmieres ved juleafslutningen.

 

Afvikling af B-løb: Klubben afvikler normalt i efteråret en divisionsmatch med åbne baner (kan flyttes til foråret efter aftale med Nordkredsen). O-udval­get udpeger stævneleder, som finder de øvrige funktionsledere, evt. i samar­bejde med udvalget.

 

Afvikling af andre terminslisteløb: Der kan afvikles andre terminslisteløb eller supertræningsløb efter aftale med Nordkredsen/DOF.

 

Træningsløb: Der afvikles i perioden oktober til april træningsløb fra klubhuset hver lørdag kl.13:00. Løbene er lagt med lette baner for begyndere, samt en sværere sløjfe for mere rutinerede løbere. Udvalget udpeger bane­læggere blandt klubbens medlemmer.

 

I perioden april – oktober arrangeres i samarbejde med Viborg OK og Skive AMOK (Vi-Ka-Ski) træningsløb, som afvikles onsdag aften. Nærmere oplysninger om startsteder ses på hjemmesiden.

 

 

Divisionsmatch: 3 gange årligt deltager klubbens løbere i Nordkredsens divi­sionsmatch, som er en gennemgående konkurrence mellem kredsens klub­ber.

 

Klubtræningstur: I løbet af året tager vi på en 2 dages klubtræningstur til et andet område end det Midtjyske. På turen er det uformelt o-løbstræning og socialt samvær, som er i fokus.

 

Skovtilladelser: Der må ikke løbes organiseret o-løb i skovene uden tilladelse. O-udvalget ansøger om tilladelser til klubbens løb.

 

Korttegning: O-udvalget har ansvaret for, at den benyttede skove har kort af rimelig standard. Kortene revideres af klubbens korttegnere ca. hvert 5. år, afhængig af benyttelsesgraden.

 

Tilmelding til O-løb: Klubbens løbstilmelder har ansvaret for, at de på O-ser­vice tilmeldte løbere til et arrangement, bliver sendt til arrangørklubben, og at startafgifter bliver betalt. Løbstilmelderen administrerer løbernes løbskonto.

 

Kategori Klubben\Bestyrelsen\Arbejdsgange
Forfatter Morten
Oprettet 25-02-2007 22:30:36
Sidst ændret 13-09-2013 08:41:58