Bestyrelsesmøde d. 12. juli 2007

Tilstede: Inger, Peter, Jan og Yvonne

Afbud: Ove og Lars

 

 

 1. Aktivitets og lokaltilskud:

Peter orienterer, at klubben har fået det vi bad om. Lokaltilskuddet et a conto beløb på

kr. 35.000, og det vil blive fordelt på 2 rater. Driftsbudget på indtægtssiden ser derfor fornuftigt ud.

 1. Friluftsrådet:

Efter sammenlægningen har friluftsrådet fået nyt navn og hedder: Limfjord Syd. Rådet dækker Lemvig, Struer og Viborg kommuner. Til formandsposten støtter Karup OK Connie Fuglbjergs kandidatur.

 1. Faste o-poster i skoven:

Jan orienterer, at der er indgået aftale mellem dansk orienteringsforbund og skov & naturstyrelsen (er dette korrekt opfattet). I følgende skove vil der blive opstillet faste poster:

  • Stendal
  • Ulvedal
  • Haunstrup ved Herning
  • Sjørup
  • Haubjerg skov
  • Ikast byskov
  • Løvbakkerne ved Herning

            Feldborg Statsskovsdistrikt sørger for at der bliver lavet 300 almindelige pæle og 20 startpæle.

Der vil blive sat 90 poster ud i Ulvedal, Stendal og Sjørup. Det er Karup OK der skal stille dem op samt lave kort. Der vil også være en folder, der er udarbejdet af DOF. Folder og kort skal stå ved startpælene, så folk kan få kort og folder, og gå en tur efter posterne.

Sværhedsgraden af banerne vil være let, så alle kan deltage.

Tidshorisonten for hvornår banerne er færdige er 2008.

 1. Breddekonsulent Jesper Lysgaard fra DOF:

Peter orienterer, at Jesper Lysgaard har henvendt sig, og at han gerne vil med på det næste bestyrelsesmøde mandag den 8. oktober. Formålet med hans deltagelse er, at han gerne vil evaluerer klubbens breddeindsats, og komme med forslag til hvad der kan støtte klubbens fremtidige arbejde. Breddeindsatsen har kørt siden 2005.

 1. Nye flagstang og nedtagning af pejs.

Gunnar har købt ny flagstang og den er sat op. Pejsen er blevet fjernet, da den ikke fungerede optimalt.

 1. Nye klubdragter:

Peter vil undersøge forskellige mærker samt priser, og se om der er mulighed for at finde et mærke som passer med klubbens farver.

Peter vil også undersøge om det er muligt at finde en sponsor, der vil give et tilskud til anskaffelse af nye klubdragter.

 1. Nyhedsbrev:

Yvonne orienterer, at hun vil arbejde på at finde en der kan overtage sekretærfunktion fra og med udgangen af 2007, da hun rejser til Grønland.

I det kommende nyhedsbrev vil der blive opfordret til at alle så vidt det er muligt modtager nyhedsbrevet pr mail, da det vil spare en del omkostninger.

Inger laver indlæg om efterårets klubfest (indbydelse vil blive udsendt senere)

Fristen for indlæg til årets sidste nyhedsbrev bliver 30. november.

 1. Henvendelse fra FDF

Jan orienterer at FDF har henvendt sig og spurgt om de kan få lov at benytte klubhuset og få et kollektivt medlemskab. Det kan ikke lade sig gøre at lave et kollektivt medlemskab. En mulighed kunne i stedet være at FDF kan leje sig ind 4 gange om året, dog med det forbehold at det ikke skal gribe forstyrrende ind i klubbens aktiviteter.

Inger vil tage kontakt til Gunnar og høre om det kan lade sig gøre i henhold til lejekontrakten.

 1. Klubmesterskab og motionsløb

Der skal findes en dato til afholdelse klubmesterskabet. Jan vil finde ud af dette.

Motionsløbet vil blive afholdt den 10. november, og Peter vil tage kontakt om dette til Lars.

 1. Midgårdsormen den 12. august.

Jan orienterer, at det hele går efter planen. Karup skal stå for start og mål, og der er 10-12 personer fra klubben der har meldt sig som hjælpere.

 

 

Dato for næste bestyrelsesmøde er mandag d. 8. oktober kl. 18.00.

 

Referent:

Yvonne Glesner

 

 

Kategori Klubben\Bestyrelsen\Referater
Forfatter Morten
Oprettet 09-05-2007 21:34:41
Sidst ændret 09-05-2007 21:34:41