Instruktion DM Nat 2008

 

 

 

dm nat logo 2008

Løbsområde:

Stendal/Ulvedal plantager.

Stævneplads/center:

Sten-Ulvedal plantage, Ulvedalsvej 46, Havredal, 7470 Karup.

Afmærkning på vej 186 mellem Frederiks(A12) og Thorning(A13). Der er ca. 4 km. fra A12 og A13 til stævneplads.

Klubhusplacering

Oversigt over stævneplads:

Stæveplads DM

 

Stævneplads og kontor er bemandet kl. 1900.

Bad/omklædning:

Overnatning:

For de der tilmeldt overnatning, er der bad og omklædning på Frederiks Skole, Skolen 3, 7470 Karup(Ligger ved rute 186 300 m. før hovedvej A12).

For de øvrige deltagere er der bad og omklædning i Alhedehallerne i Frederiks Trehusevej 7, 7470 Karup (Skiltning ved skolen).

Børneparkering:

Børneparkering er oprettet ved stævnekontoret i klubhuset(A på skitsen).

Afstande:

Parkering – stævneplads: 200m.

Busser henvises til Ulvedal rasteplads ca. 700m.

Stævneplads-start: 500m. Afmærkning med hvid snitsling.

Klasser:

Klasse

Sværhedsgrad

Længde/post antal.

D -12

Hvid – Let

4,0 km./14 poster

D -14 

Gul – Mellemsvær

4,1 km./13 poster

D -16  

Sort – Svær

5,5 km./14 poster

D -20

Sort – Svær

6,8 km./17 poster

D 21-

Sort – Svær

9,0 km./22 poster

D 35-

Sort – Svær

6,4 km./18 poster

D 40-

Sort – Svær

5,5 km./14 poster

D 45-

Sort – Svær

5,1 km./16 poster

D 50-

Sort – Svær

4,7 km./14 poster

D 55-

Sort – Svær

4,7 km./14 poster

D 60-

Sort – Svær

4,0 km./14 poster

D 65-

Sort – Svær

3,5 km./14 poster

H -12

Hvid – Let

4,0 km./14 poster

H -14

Gul – Mellemsvær

4,1 km./13 poster

H -16 

Sort – Svær

6,8 km./17 poster

H -18

Sort – Svær

9,0 km./22 poster

H -20

Sort – Svær

11,0 km./26 poster

H 21-

Sort – Svær

14,3 km./33 poster

H 35-

Sort – Svær

11,2 km./23 poster

H 40-

Sort – Svær

9,4 km./24 poster

H 45-

Sort – Svær

7,8 km./17 poster

H 50-

Sort – Svær

7,8 km./17 poster

H 55-

Sort – Svær

6,8 km./17 poster

H 60-

Sort – Svær

6,4 km./18 poster

H 65-

Sort – Svær

5,1 km./16 poster

H 70-

Sort – Svær

4,0 km./14 poster

H 75-

Sort – Svær

3,5 km./14 poster

H 80-

Sort – Svær

3,5 km./14 poster

Væske/radioposter

Der er opsat 2 væskedepoter i forbindelse med passage af landevej, samt 2 væskeposter ved poster i skoven. Alle baner på 6 km. og derover passere en eller flere af disse poster.

Der opsat 2 radioposter. Alle baner har den ene radiopost, udvalgte baner har begge radioposter.

EKT.

EMIT. Brikken nulstilles og aktiveres ved start.

Brikker og back-up kort udleveres ved start.

Prøvepost er opsat ved start og på stævnepladsen.

Brystnumre:

Der er ikke brystnumre.

Kort:

Sten-Ulvedal 1:10000 og 1:15.000, ækvidistance 2,5 m., nyrevideret 2008.

Kortet er offsettrykt og forsynes med DOF’s kort kvalitetsmærke.

Klasserne D - 20, D 21-, H -18, H -20, H 21- skal løbe på 1:15.000, mens øvrige klasser skal løbe på 1:10.000 jvf. reglementet.

Specialsignaturer: Brun kryds for myretue på min. 1 m.

Forbudte områder er markeret som kortnormen foreskriver (Private haver, hegn, dyrket marker).

Kortet er ophængt i startboks 2 og 3.

Kortet er tegnet af Jan Nielsen, Ole Johnsen og Jan Lauge Kristensen, Karup OK.

Kortkonsulent er Erik Flarup Skive AMOK.

Terrænbeskrivelse:

Stendal/Ulvedal plantager er Danmarks ældste hedeplantager. De blev grundlagt i 1781. Området er en hurtig gennemløbelig småkuperet skov med et omfattende stisystem. Området er gennemskåret af to store slugte, deraf navnene Stendalen og Ulvedalen. Skoven er overvejende beplantet med gran, men i den østlige del er der dog større områder med løvtræer. Der er stort set ikke nogen undervegetation, og de langsomste områder er en tæthed 2. Ofte er det unge graner, der ikke er tyndet endnu. Så det er en skov, der er rimelig god til et natløb. Skoven blev hårdt ramt af orkanen i 2005, derfor er der en del lysåbne områder i skoven, men der er rimeligt pænt ryddet op i alle områder.

Postbeskrivelser:

Der er postbeskrivelser på alle kort. Der udleveres løse postbeskrivelser ved start, hvis reglementeret holder kan forvises.

Start:

Første start kl. 21.15. Fremkald 4 minutter før løberens start.

Der er individuel start med et interval på min. 3 minutter i klasserne H-18, H-20, H21-, D-20, D21-. Alle øvrige klasser min. 2 minutter.

For sent startende henvender sig til startpersonalet.

Fra startpunktet snitsles med rød/hvid/blå snitsling for H-12 og D-12 til 1. posten. Øvrige klasser ledes over det fredede dige fra startpunktet.

EMIT brikken nulstilles i sidste startboks 5 sek. før starten. Det er løberens eget ansvar at dette sker.

Max. tid.

180 minutter.

Mål:

Udgåede løbere skal melde sig i mål.

Løbskortene inddrages indtil sidste start er gået.

Inddragede kort udleveres i fællesteltet efter sidste start.

Der er væske ved mål.

Overtrækkestøj:

Overtrækkestøj transporteres tilbage til fællesteltet efter sidste start er gået.

Speakning:

Stævnet bliver speaket.

Alle baner har en radiopost 1-2 min. før målgang.

Klasserne H-18, H-20, H21, H35, H40, D21 har derudover en radiopost efter ca. 2/3 af banen.

Resultater:

Ophænges løbende i fællesteltet på stævnepladsen.

Resultater og stræktider bliver lagt på Karup OK’s hjemmeside

(www.karupok.dk) umiddelbart efter stævnet.

Der vil blive anvendt en ny graf til at visualisere stræktiderne således at man hurtigt kan se den bedste tid.

Præmier:

Præmieoverrækkelse forventes kl. 0030 i fællesteltet. Præmier bliver overrakt af Helge Søgaard Jensen(DOF formand) og Lars Ole Kopp(formand for Nordkredsen).

DIFs plaketter til vindere i D 21 og H 21.

DOFs plaketter til øvrige vindere og medaljetagere.

Kiosk:

Der vil være en velassorteret kiosk i fællesteltet på stævnepladsen, hvor der vil være mulighed for at købe lidt lunt og/eller sødt efter løbet.

Klager/protester:

Skal afleveres på stævnekontoret. Kontor er i Karup OK’s klubhus(se skitse over stævneplads).

Jury:

Er på stævnepladsen under stævnet. Henvendelse stævnekontoret.

Stævneledelse:

Stævneleder

Jan Nielsen

Karup OK

Banelægger

Ole Johnsen

Karup OK

Stævnekontrollant

Kenn Kristensen

Herning OK

Banekontrollant

Knud E. Christensen

Skive AMOK

Juryformand

Jens-Jørgen Lyngaa

Herning OK

Jurymedlem

Lars Thestrup

OK HTF

Jurymedlem

Erik Bobach

Silkeborg OK

Jurymedlem

Charlotte Bergmann

Allerød OK

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2008
Forfatter Morten
Oprettet 28-03-2008 20:31:19
Sidst ændret 28-03-2008 20:31:19