Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. april

                                                                                                             Karup, den 22. april 2008

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 21. april 2008.

 

 

Mødedeltagere: Torben Ibsen, Inger Johansen, Jan Nielsen, Gunhild Pedersen og Ove Pedersen.

Afbud fra Kirsten Andersen

 

Punkt 1: Orientering fra formanden:

 • Klubben har fået megen ros for afviklingen af DM-NAT. Alt forløb perfekt.
 • Alhedeløbet bliver afviklet som tidligere år.
 • Der er divisionsmatch den 25. maj i Vesterskoven, Silkeborg. Invitationen skal lægges på hjemmesiden.
 • Lyngfestival den 24. maj. Motionsudvalget står for lyngløbet. Invitation er udarbejdet.
 • Sct. Hansaften. Torben finder én som vil være tovholder. Torben holder båltalen.
 • Bestyrelsen vil arrangere en klubtur/bowlingetur til efteråret.
 • Indkøbt og monteret nye brusere til baderummene.
 • Loftet i saunaen skal repareres. Elo har lovet at tage aktion herpå.
 • Udlejning af klubhuset kun til klubbens medlemmer. Medlemmet skal selv være til stede under arrangementet i klubhuset. Der skal være et opslag på yderdøren, hvori der er beskrevet til hvilket formål og tidspunkt huset er udlejet. Desuden skal man huske at notere det på kalenderen i klubhuset.
 • 5. juni Grundlovsstafet – Lars Kopp er banelægger.

 

Punkt 2: Orientering fra næstformanden:

I.a.b.

 

Punkt 3: Orientering fra sekretæren:

Deadline til næste Nyhedsbrev er den 31. maj. En opdateret medlemsliste vil i nærmeste fremtid blive udsendt til bestyrelsen.

Opfordrer til, at de medlemmer, som endnu ikke har opgivet en mailadresse, oplyser denne til sekretaer@karupok.dk     

 

Punkt 4: Orientering fra kassereren:

Overskud fra DM-NAT på ca. kr. 30.000,-.

Ungdomsløbere til og med 17 år får betalt startafgift ved o-løb og motionsløb i Danmark.

Mangler kontingentindbetaling for enkelte medlemmer. Kassereren tager telefonisk kontakt til vedkommende.

Ansøgning om lokaletilskud skal fremsendes senest den 1. maj.

 

Punkt 5: Orientering fra o-udvalget:

 • DM-NAT er veloverstået. Stævneleder glad for, at der har været holdt mange formøder. Disse formøder har gjort, at afviklingen forløb helt efter planen – ingen stress.

            Stævnelederen vil skrive en artikel til næste Nyhedsbrev.

 • Opfordrer Nordkredsen til at investerer i nye radioposter til EMIT.
 • Der er indkøbt 2 sæt nye aluminimumsstænger á 60 stk. 1 sæt til officielle o-løb med postnumre og et sæt til træningsløb uden numre.
 • Opsætning af 30 stolper til faste poster i Ulvedal forventes påbegyndt i Kr. Himmelfartsferien. Derefter påbegynder opsætningen af 30 faste poster i Sjørup og Stendal.
 • Natteravn til efteråret i Aunsbjerg. Grundmateriale til nytegning af kortet er bestilt.
 • Condeskursus til efteråret i klubhuset.

 

Punkt 6: Orientering fra motionsudvalget:

 • Invitation til Alhedeløbet den 30. april er udsendt og lagt på hjemmesiden. Der er fundet hjælpere til afviklingen af løbet. Mangler kun brystnumre, men disse er bestilt.
 • Invitation til Lyngløbet den 24. maj er lagt på klubbens hjemmeside. Invitationen sendes til løbeklubberne i nabobyerne Karup, Skelhøje og Kjellerup.
 • Opfordrer klubbens medlemmer at tilmelde sig til Det Grønne Løb i Kjellerup den 10. maj og Kvindeløbet i Ikast den 17. juni.

 

Punkt 7: Eventuelt:

Næste møde torsdag den 12. juni kl. 19.00

Grundlovs

 

Kategori Klubben\Bestyrelsen\Referater\2008
Forfatter Morten
Oprettet 26-04-2008 09:16:32
Sidst ændret 26-04-2008 09:16:32