Referat fra bestyrelsesmøde d. 12. juni 2008

Mødedeltagere: Torben Ibsen, Inger Johansen, Jan Lauge, Gunhild Pedersen og Ove Pedersen.

Afbud fra Kirsten Andersen

 

Punkt 1: Orientering fra formanden:

 • Indbydelse fra Nordkredsen, hvor der skulle være et dialogmøde vedr. arbejdet med breddeidrætten. Lars Kopp repræsenterede Karup O-klub.
 • Klubledermøde i Nordkredsen den 12. juni. Ingen fra klubben deltog. Klubben skal bestræbe sig på at sende en repræsentant til Nordkredsens møder.
 • Ved divisionsturneringen den 25. maj i Vesterskoven, vandt klubben kun over St. Binderup.
 • Alhedeløbet havde 195 deltagere. Udvalget skal se på evt. nyt tidtagningsudstyr.
 • Motionsløbet i forbindelse med Lyngfestivalen den 24. maj havde kun 18 løbere ude på ruten.
 • Grundlovsstafetten aflyst på grund af for få deltagere. Formanden er skuffet over, at Karup kun kunne stille med 1 hold.
 • Sct. Hansaften i klubhuset. Torben er tovholder og holder båltalen.
 • Kirsten er tovholder for klubtur/bowlingetur til efteråret.
 • Næste gang vi skulle have været til divisionsturnering var den 4. oktober, men datoen er flyttet til den 28. september. Divisionsturneringen foregår i Løvbakkerne, Herning.

 

Punkt 2: Orientering fra næstformanden:

Klubben havde fået en henvendelse fra Lions Club, at der var mulighed for at tjene penge, hvis klubben ville hjælpe til ved Lars Lilholt koncerten. Hvori opgaven bestod, kunne ikk på daværende tidspunkt oplyses. Kort tid før koncerten løb af stabelen, blev klubben igen kontaktet af Lions Club, at der var brug for 2 personer til opsyn/rengøring af toiletterne på festpladsen. Disse 2 personer kunne tage ægtefællen med, og ægtefællen kunne komme gratis ind til koncerten. Med så kort et varsel varetog Gert og Kirsten hvervet med opsyn/rengøring af toiletterne.

 

Punkt 3: Orientering fra sekretæren:

Deadline til næste Nyhedsbrev er den 29. august 2008.

Opfordrer stadig til, at de medlemmer, som endnu ikke har opgivet en mailadresse, oplyser denne til sekretaer@karupok.dk     

 

Punkt 4: Orientering fra kassereren:

Overskud fra DM-NAT på kr. 29.877,29.

Overskud alhedeløbet kr. 7.071,00.

 

Punkt 5: Orientering fra o-udvalget:

 • Klubben skal afvikle et B-løb den 3. maj 2009 i Kompedal. Stævneplads evt. ved Grathe Hede eller ved Skovskolen. Der er bestilt grundmateriale til rekognoscering af kortet. Der er endnu ikke udpeget en stævneleder.
 • Der er opsat 30 stolper til faste poster i Ulvedal og Stendal. Opsætning af de sidste 30 faste poster i Sjørup påbegyndes til august. Ole og Allan er ved at male de allerede opsatte faste poster.
 • Natteravn til efteråret i Aunsbjerg. Grundmateriale til nytegning af kortet er bestilt.
 • Condeskursus til efteråret i klubhuset. Indbydelse udsendes senere.
 • Korttegningskursus til efteråret i klubhuset. Der er allerede 4 forhåndstilmeldte. Indbydelse udsendes senere.
 • Der afvikles klubmesterskab i o-løb den 25. oktober. Det sker i forbindelse med Silkeborgs B-løb i Nordskoven.

 

 • Punkt 6: Orientering fra motionsudvalget:
 •  Alhedeløbet var en rigtig god oplevelse med 195 løbere. Det var ikke et problem at skaffe hjælpere. Vedr. lodtrækningspræmier vil man til næste år have specielle præmier til børnene.
 • Lyngfestivalløbet havde 18 deltagere. Klubben er blevet opfordret til at lave et tilsvarende motionsløb til Lyngfestivalen i 2009.
 • KKIK event har forespurgt, om klubben vil lave et motionsløb i.f.m. byfesten i Karup den 31. august. Startsted: Jethallen.
 • Til kvindeløbet i Ikast er der tilmeldt 39 løbere fra klubben.
 • Midsommerløbet i Sunds den 18. maj er der tilmeldt 30 løbere fra klubben.
 • Der planlægges klubmesterskab i motionsløb lørdag den 1. november 2008.

 

 

Punkt 7: Eventuelt:

Klubben mangler en banelægger til træningsløbet i Gedhus onsdag den 30. juli 2008.

Har du lyst til at påtage dig denne opgave, så tag kontakt til Jan Lauge på telefon 86 66 21 65 eller pr. mail til: grete-lauge@webspeed.dk

                     

Næste møde torsdag den 11. august kl. 19.00.

Grundlovs

 

Kategori Klubben\Bestyrelsen\Referater\2008
Forfatter Morten
Oprettet 16-07-2008 17:48:04
Sidst ændret 16-07-2008 17:48:04