Referat fra bestyrelsesmøde d. 21. oktober

Mødedeltagere: Torben Ibsen, Inger Johansen, Jan Nielsen, Gunhild Pedersen, Ove Pedersen og Kirsten Andersen.

 

 

Punkt 1: godkendelse af dagsorden:

 I.a.b.

 

Punkt 2: Orientering fra formanden:

 • Formand og næstformand deltog i Herning orienteringsklubs 50 års jubilæum.
 • Deltog i et ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Viborg Idrætsråd, hvor punkterne drejede sig om

-       Vedtægtsændring.

-       Klubkontingent: klubkontingentet vil stige fra kr. 650,- til kr. 1.250,- årligt.

-       Formanden deltog i et frivilligt workshops: foreningsledelse, hvorfra formanden orienterede.

 

 • Roste klubbens medlemmer for den flotte indsats ved divisionsturneringen i Løvbakkerne.
 • Ungdomstræning: Interesserede kan henvende sig til Jan Nielsen, og hvis interessen er stor nok, vil ungdomstræning evt. kunne påbegyndes til foråret. Til orientering kan oplyses, at der i forbindelse med lørdagstræningen, altid er en begynderbane udlagt.
 • Det er endnu ikke afklaret, hvem der skal have aktivitetspokalen i O- og Motionsløb. Formanden skal underrettes, når personerne er udpeget.

 

Punkt 3: Orientering fra næstformanden:

Invitationen til klubfesten lørdag den 15. november udsendes ultimo oktober.

 

Punkt 4: Orientering fra sekretæren:

 • Deadline til næste Nyhedsbrev er den 30. november 2008.
 • Opfordrer stadig til, at de medlemmer, som endnu ikke har opgivet en mailadresse, oplyser denne til sekretaer@karupok.dk               
 • Gennemgik erindringslisten.

 

Punkt 5: Orientering fra kassereren:

P.t. ser det ud som om der vil blive et større overskud end budgetteret.

 

Punkt 6: Orientering fra o-udvalget:

 

 • Der er nu opsat faste poster i Stendal og Ulvedal. Der er ophængt kasser til folderne. Sjørup mangler.
 • Natløb den 22. oktober i Aunsbjerg. Lars Kopp er stævneleder.
 • Korttegning over Kompedal er påbegyndt. Skal være færdig til divisionsturneringen den 3. maj 2009.
 • Afviklet et Condes kursus i august. Måske et nyt kursus til foråret.
 • Klubmesterskab i Silkeborg Nordskov den 26. oktober.
 • Divisionsmatch i Rold Nørreskov den 9. november.

 

Punkt 7: Orientering fra motionsudvalget:

 • Ved motionsløbet i forbindelse med byfesten den 31. august, var der 33 løbere.
 • Halloweenløb den 31. oktober kl. 18.00. Der er allerede tilmeldt mange til fællesspisningen efter løbet.
 • Klubmesterskab den 1. november. Der er præmier til alle børn, som deltager.

 

Punkt 8: Eventuelt:

Næste møde mandag den 5. januar 2009 kl. 19.00. 

 

Grundlovs

 

Klubbens

 

Kategori Klubben\Bestyrelsen\Referater\2008
Forfatter Morten
Oprettet 11-02-2008 23:08:12
Sidst ændret 11-02-2008 23:08:12