Bestyrelsesmøde d. 5. januar

                                                                                                Karup, den 6. januar 2009

 

 

 

 

Referat fra bestyrelsesmødet den 5. januar 2009

 

 

Mødedeltagere: Torben Ibsen, Inger Johansen, Jan Nielsen, Gunhild Pedersen, Ove Pedersen og Kirsten Andersen.

 

 

Punkt 1: godkendelse af referatet fra sidste møde:

Referatet godkendt.

 

Punkt 2: Orientering fra formanden:

Omtalte aktiviterne siden sidste møde bl.a. er der afviklet klubmesterskaber, klubfest, halloween og juleafslutning.

Der skal udarbejdes arbejdsgangspapirer vedr. procedure for ungdomsafslutning. Medtages på erindringslisten.

Viborg idrætsråd skal have en opgørelse af medlemstallet for 2008. Kassereren indsender opgørelse.

Klubben vil indstille Jan Nielsen som Årets idrætsleder i Viborg kommune 2008. Jan har bl.a. været stævneleder for DM-NAT, har været initiativtager til opsætning af faste poster i Stendal-Ulvedal og Sjørup plantager, korttegner og banelægger ved mange løb.

 

Punkt 3: Orientering fra næstformanden:

I forbindelse med påskeløbet 2009 har Carsten Helligsø lejet en spejderhytte ved Ringkøbing Fjord. Hvis man har lyst til at overnatte i hytten, kan Carsten kontaktes.

Nærmere vil fremgå af næste Nyhedsbrev.

Datoen for en bowlingtur er fastsat til den 18. marts. Invitation udsendes snarest.

 

Punkt 4: Orientering fra sekretæren:

 • Deadline til næste Nyhedsbrev er den 30. januar 2009.
 • Opfordrer stadig til, at de medlemmer, som endnu ikke har opgivet en mailadresse, at oplyse denne til sekretaer@karupok.dk.
 • Erindringsliste

      1. Ny klubdragt. Der arbejdes på sagen.

            2. Tilskudsregler skal indskrives i arbejdsgangspapirer.

            3. Loftet i sauna skal repareres.

            4. Bowlingtur den 18. marts. Invitation udsendes snarest.

            5. Fornyelse af huslejekontrakt. Venter til efter generalforsamlingen.

            6. Glatte fliser i baderum. Formanden vil tale med udlejer herom.     

   

Punkt 5: Orientering fra kassereren:

Bestyrelsen gennemgik det endnu ikke godkendte regnskab for 2008.

 

Punkt 6: Orientering fra o-udvalget:

 • Der er nedgravet stolper til faste poster i Sjørup, men stolperne mangler at blive malet. Folderne er sendt til trykning.
 • Der har i november været afholdt et korttegningskursus med 4 deltagere. Disse 4 nye korttegnere er begyndt at rekognoscere Kompedal øst, som er helt ny og også skal bruges til divisionsmatchen den 3. maj.
 • Der er endnu ikke udpeget en stævneleder til løbet den 3. maj.
 • Begyndertræning: gennemsnitlig er det tilfredsstillende med fremmødte løbere.
 • Fra 1. januar får lørdagsbanelæggeren op til kr. 50,00 til indkøb af kage eller hvis man selv vil bage en kage udgiften hertil. Man skal selv bede kassereren overføre pengene.

 

Punkt 7: Orientering fra motionsudvalget:

 • 39 deltog i Halloweenløbet den 31. oktober samt fællesspisningen bagefter.
 • 19 løbere løb klubmesterskab.
 • 1. juledag ved Hald sø var 26 løbere ude at løbe og ønske hinanden en god jul.

 

Punkt 8: Generalforsamling:

Invitationen til generalforsamlingen blev gennemgået.

 

Punkt 8: Eventuelt:

Næste møde lørdag den 21. februar kl. 12.30

 

Grundlovs

 

Klubbens

 

Kategori Klubben\Bestyrelsen\Referater\2009
Forfatter Morten
Oprettet 11-01-2009 20:00:50
Sidst ændret 11-01-2009 20:00:50