Generalforsamling

JF. klubbens vedtægter §6:
Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen
indvarsles med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til
medlemmerne.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage
før generalforsamlingen.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af stemmetællere
 3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
 5. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år.
 6. Fastlæggelse af kontingent.Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
  Enkelt medlem junior (0-17 år): 200 kr. om året.
  Enkelt medlem senior: 300 kr. om året.
  Familie (husstand): 500 kr. om året.
 7. Behandling af indkomne forslag.
  Forslag fremsendes til bestyrelsen, så de er fremme senest fredag den 13. februar 2009.
 8. Valg af formand.
  Torben Ibsen 2009-2010 (villig til genvalg)
 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer enkeltvis.
  Næstformand: Kirsten Andersen 2008-2010 (ej på valg)
  Kasserer: Ove Pedersen 2009-2011 (villig til genvalg)
  Sekretær: Inger Johansen 2008-2010 (ej på valg)
 10. Valg af udvalgsmedlemmer.
  O-udvalgsformand: Jan Nielsen 2008-2010 (ej på valg)
  O-udvalgsmedlem: Allan Pedersen 2008-2010 (ej på valg)
  O-udvalgsmedlem. Gert Bertel 2009-2011 (villig til genvalg)
  O-dvalgsmedlem. Jan Lauge 2009-2011 (villig til genvalg)
  O-udvalgsmedlem Ole Johnsen 2009-2011 (villig til genvalg)
  M-udvalgsformand: Gunhild Pedersen 2008-2010 (ej på valg)
  M-udvalgsmedlem: Grete rabbesmark 2008-2010 (ej på valg)
  M-udvalgsmedlem: Erik Libak 2009-2011 (villig til genvalg)
 11. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.
  Revisor: Tina Rasmussen 2009-2011 (villig til genvalg)
  Revisorsuppleant: Per Møller Sørensen 2009-2010 (villig til genvalg)
 12. Eventuelt.

 


Efter generalforsamlingen vil Sonja og Torben vise billeder fra deres motorcykeltur i USA.
Der vil være mulighed for at købe vin og øl.

Kategori Klubben\Aktiviteter
Forfatter Morten
Oprettet 14-02-2009 17:09:27
Sidst ændret 14-02-2009 17:09:27