Referat fra bestyrelsesmøde d. 8. oktober 2009

                                                                                                Karup, den 8. oktober 2009

 

Mødedeltagere: Torben Ibsen, Inger Johansen, Jan Nielsen, Gunhild Pedersen, Ove Pedersen og Kirsten Andersen.

 

Punkt 1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.

I.a.b.

 

Punkt 2: Orientering fra formanden:

 • Der er bestilt 2 bannere, som kan medbringes, når klubben er ude til stævner etc. Bannerne er færdige og kan afhentes. Pris ca. 2000,- pr. stk.
 • Der skal ryddes op i depotrummet.
 • Gulvet er blevet lakeret, og det forventes, at der vil gå 3 år inden gulvet igen skal lakeres.
 • Anti-skrid er nu blevet påført gulvene i baderummene.

 

Punkt 3: Orientering fra næstformanden:

Har indkøbt 25 stk. assorteret overtræksdragter. 20 stk. af dragterne er allerede solgt. Der bliver bestilt yderligere 25 stk. assorterede klubdragter. Pris pr. sæt inkl. tryk af logo samt navn kr. 500,-.

 

Punkt 4: Orientering fra sekretæren:

 • Opfordrer stadig til, at de medlemmer, som har fået ny mailadresse, at oplyse denne til sekretaer@karupok.dk.

 

Erindringsliste:

1. Arbejdsgangspapirer ungdomsafslutning. Bliver snarest lagt på klubbens hjemmeside

    under Arbejdsgangspapirer – Sociale arrangementer. Fjernes fra erindringslisten.

2. Baderum glatte fliser: Anti-skrid er påført fliserne i baderummene. Fjernes fra erindrings

    listen.

3. Vedr. klubfesten lørdag den 14. november. Sekretæren har ikke sendt en mail ud til

    medlemmerne, men Gunhild og Jocelyn har påtaget sig at arrangere klubfesten. Fjernes

    fra erindringslisten.

 

Klubben påtænker at købe nye løbetrøjer. Kirsten er tovholder på opgaven. Tages med som et punkt på erindringslisten.

 

  

Punkt 5: Orientering fra kassereren:

Har fået tilbud fra andet forsikringsselskab. Besparelse ca. kr. 700,- årlig. Bestyrelsen besluttede at skifte forsikringsselskab næste år.

Ansøgning fra ungdomsløber om tilskud til DOF arrangement. Arrangementet var gennemført, før klubben fik ansøgningen. Kassereren tager kontakt til ansøger for at høre, hvilke omkostninger, der har været. Hvis disse er rimelige, vil klubben give et tilskud. Bestyrelsen opfordrer til, at der tages kontakt til bestyrelsen inden et arrangement, hvis et tilskud ønskes.

Budgettet blev gennemgået.

 

Punkt 5: Orientering fra o-udvalget:

 • I uge 42 afvikles Natteravn 2 fra klubhuset. Stævneleder Jan Nielsen og banelægger Søren Mikkelsen.
 • Klubmesterskab blev afviklet i Vindum den 4. oktober.
 • Natugle den 3. marts 2010 i Kompedal øst med start fra Kompedallejren.
 • Begyndertræning starter den 10. oktober med start fra klubhuset.
 • Hvem skal have aktivitetspokalen 2009? Emnet blev drøftet og vil blive afsløret ved klubfesten den 14. november..

 

Punkt 6: Orientering fra motionsudvalget:

 • Halloween den 30. oktober.
 • Klubmesterskabet afvikles den 7. november. Der bliver lodtrækningspræmier.
 • HUSK motionsløbet 1. juledag med start fra Niels Bugges kro.
 • Aktivitetspokalen bliver uddelt til klubfesten den 14. november.

 

Punkt 7: Eventuelt:

Juleafslutning den 5. december. Indbydelse bliver sendt ud pr. mail til medlemmerne.

Jan, Inger og Torben deltager i møde i Kompedallejren den 19. oktober vedrørende benyttelse af Kompedal Plantage i fremtiden.

 

Næste møde onsdag den 6. januar kl. 18.30.

 

Grundlovs

 

Klubbens

 

Kategori Klubben\Bestyrelsen\Referater
Forfatter Morten
Oprettet 15-10-2009 21:33:57
Sidst ændret 15-10-2009 21:33:57