Indbydelse til b-løb og divisionsmatch

Søndag den 5. september 2010

Løbsområde:

Aunsbjerg (Vidum skov – mellemskoven – bakkeskoven)

Kort:

Alle klasser: 1:10000/ ækvidistance 2,5m

Nyrevideret 2010

Terrænbeskrivelse:

Let til svær gennemløbelig løv – og nåleskov med få markante stier, men

mange utydelige stier, mange grøfter, små søer og moser.

Stævneplads:

Ved Liselund afbyggergård

Parkering:

Mark

Afstande:

Afstande : P. plads til stævneplads max 100m
               stævneplads til start 50 m

Start:

Divisionsmatch første start kl. 10.00

B - løb og åbne baner første start fra kl. 11.00

Fri start på bane 8

Instruktion og starttider:

Karup OK’s hjemmeside senest den 2 september 2010

Klasser og baner:

Iflg. DOF’s reglement § 5.1.2.

 

Bane

Længde i km

Klasser-Divisionmatch

Åben baner

Fri start

Bane 1

Sort svær

8,0 – 9,5

H-20, H21-, H35-

Bane 1

Bane 2

Sort svær

5,5 – 7,0

5,5 – 6,5

2A: H-16, H40-, H 45-, H50-

2B: D-20, D21-, D35-

Bane 2

Bane 3

Sort svær

4,5 – 5,5

3A: H55-, H60-

3B: D-16, D40-, D45-

Bane 3

Bane 4

Sort svær

3,0 – 4,0

4A: H65-

4B: D50-

Bane 4

Bane 5

Gul-Mellemsvær

4,5 – 5,5

H-14, H-16B, H-20B, H21-B, H35-B

 

Bane 5

Bane 6

Gul-Mellemsvær

3,5 – 4,5

D-14, D-16B, D-20B, D21-B, D35-B

Bane 6

Bane 7

Hvid – Let

3,0 – 3,5

7A: H-12, H-14B, H-20C, H21-C

7B: D-12, D-14B, D-20C, D21-C

Bane 7

Bane 8

Grøn-Begynder

2,0 – 3,0

H-10, D-10, H-12B, D-12B, begynder

Bane 8

Kontrolsystem:

EMIT. Leje af brik koster 15 kr.

Præmier:

Til vinderne i alle junior klasserne til og med H/D-20

Tilmelding:

Klubvis tilmelding senest den 27 august via o-service

Modtager: Morten Pedersen

Eget brik nr. SKAL fremgå af tilmeldingen.

Ingen eftertilmelding.

Åbne baner:

Åbne baner kan købes på stævnedagen fra kl. 11 til 12.  kr. 95,-

Startafgift:

D/H-20 kr. 50,-

D/H21- kr. 80,-

Brikleje kr. 15,-

Bortkommen brik kr. 400,-

Indbetaling til:

Indbetales på Karup OK’s  konto nr.5959 1065418

Husk at oplyse afsenderklub

Bad:

Ingen mulighed for bad. Toiletter forefindes ved stævnepladsen

Resultatformidling:

På stævnepladsen/stævnecenteret samt på klubbens hjemmeside.

Børnebane:

Gratis børnebane tilbydes.

Børneparkering:

Gratis børneparkering på stævneplads, tilmelding via o-service.

Kiosk:

På stævnepladsen

Stævneorganisation:

Stævneleder: Lars-Ole Kopp
Banelægger: Jan Nielsen
Stævnekontrollant: Kirsten Andersen
Banekontrollant: Jørn Svendsen
Overdommer: ?

Oplysninger:

Kontakt Lars-Ole Kopp. 24621803 / 97100103 . lok@mail.tdcadsl.dk


 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2010
Forfatter Morten
Oprettet 14-07-2010 22:30:30
Sidst ændret 14-07-2010 22:32:23