Instruktion til Natteravnen 2

Løbsområde:

Kompedal plantage.

Stævneplads/center:

Ravnholt-hytten, Ravnholtvej 3, 8620 Kjellerup.

Se hjemmeside: www.ravnholthytten.dk

Afmærkning på vej A13 syd for Knudstrup (A13). Lige ved Statoil tanken. Der er ca. 1,5 km. fra A13 og ind til stævnepladsen.

Description: KORTUDSNIT

Bad/omklædning:

 

Der er mulighed for bad og omklæbningen i Ravnholthytten.

Afstande:

Parkering – stævneplads: 0m.

Stævneplads-start: 750m. Afmærkning med gul/rød snitsling.

Baner:

Baner

Sværhedsgrad

Længde/post antal.

BANE 1                           

Sort – Svær

7,2 km./22 poster

BANE 2                    

Sort – Svær

5,7 km./16 poster

BANE 3                     

Sort – Svær

4,8 km./16 poster

BANE 4                     

Sort – Svær

4,0km./12 poster

BANE 5                     

Gul – MellemSvær

4,2 km./12 poster

Åbne baner:

Startafgift: Senior (21 år - ) 70,00 kr.
Junior (- 20 år) 60,00 kr.
Hertil lægges 10 kr. i evt. leje af EMIT brik.

Banerne sælges fra 1800-1900 i stævnecentret.

EKT.

EMIT. Brikken nulstilles og aktiveres ved start.

Brikker og back-up kort udleveres i stævnecentret.

Kort:

Kompedal Nord-Øst, 1:10.000, 2,5 m ækv. Nytegnet 2009/2010.

Terrænbeskrivelse:

Kompedal plantage Nord er en forholdsvis flad skov, dog gennemløbes terrænet af en lang slugt fra NV mod SØ med en del sideslugte. Skoven er temmelig sti rig, dog er stierne i flere områder diffuse. Tætheden varierer fra åbne hedeområder uden stier, til tæt fyrskov, dog er størsteparten let gennemløblig.

Postbeskrivelser:

Der er postbeskrivelser på alle kort. Der udleveres løse postbeskrivelser ved start, hvis reglementeret holder kan forvises.

Start:

Fri start mellem 19.00 – 19.30. Styret ”Put’n run” Hvis det er for lyst skydes starten.

Max. tid.

150 minutter.

Mål:

Udgåede løbere skal melde sig i mål.

Resultater:

Ophænges løbende i stævnecentret og vises på monitor.

Resultater og stræktider bliver lagt på Karup OK’s hjemmeside

(www.karupok.dk) umiddelbart efter stævnet.

Kiosk:

Der vil være en kiosk i stævnecentret, hvor der vil være mulighed for at købe lidt forskelligt efter løbet.

Stævneledelse:

Stævneleder

Jan Nielsen

Karup OK

Banelægger

Allan Pedersen

Bjarne Nyberg

Karup OK

Stævnekontrollant

Keld Gade

Viborg OK

Banekontrollant

Jan Nielsen

Karup OK

Overdommer

Lars Ole Kopp

Karup OK

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2010
Forfatter Morten
Oprettet 10-10-2010 10:39:42
Sidst ændret 10-10-2010 10:39:42