Indbydelse til B-stævne/Divisionsmatch

Løbet er klassificeret som B***-stævne.

Divisionsmatch for Nordkredsens 1.division

 

Stævnedag

Søndag d. 3. april 2011

Stævneplads/center

Sten-Havredal plantage, primitiv lejrplads midt i skoven. Afmærkning på vej 186 mellem Frederiks og Thorning.

Stævnekontor åbner kl. 09.30

Løbsområde

Stendal/Havredal plantager.

Kort

Sten-Havredal 1:10000, ækvidistance 2,5 m., nyrevideret 2010-11.

Kortet er printet og ventes at få tildelt DOF’s kort kvalitetsmærke.

Terrænbeskrivelse

Stendal/Havredal plantager er Danmarks ældste hedeplantager. De blev grundlagt i 1781. Området er en hurtig gennemløbelig småkuperet skov med et omfattende stisystem. Skoven er overvejende beplantet med gran, men i den østlige del er der dog større områder med løvtræer. Der er stort set ikke nogen undervegetation, og de langsomste områder er en tæthed 2. Ofte er det unge graner, der ikke er tyndet endnu.

Postbeskrivelse

IOF-symboler. Der udleveres løse postbeskrivelser mod forevisning af forsvarlig fastgørelse.

Baner

Iflg. DOF’s reglement § 5.1.2.

Bane

Længde i km

Klasser-Divisionmatch

Åben baner

Fri start

Bane 1

Sort svær

8,0 – 9,5

H-20, H21-, H35-

Bane 1

Bane 2

Sort svær

5,5 – 7,0

5,5 – 6,5

2A: H-16, H40-, H 45-, H50-

2B: D-20, D21-, D35-

Bane 2

Bane 3

Sort svær

4,5 – 5,5

3A: H55-, H60-

3B: D-16, D40-, D45-

Bane 3

Bane 4

Sort svær

3,0 – 4,0

4A: H65-

4B: D50-

Bane 4

Bane 5

Gul-Mellemsvær

4,5 – 5,5

H-14, H-16B, H-20B, H21-B, H35-B

 

Bane 5

Bane 6

Gul-Mellemsvær

3,5 – 4,5

D-14, D-16B, D-20B, D21-B, D35-B

Bane 6

Bane 7

Hvid – Let

3,0 – 3,5

7A: H-12, H-14B, H-20C, H21-C

7B: D-12, D-14B, D-20C, D21-C

Bane 7

Bane 8

Grøn-Begynder

2,0 – 3,0

H-10, D-10, H-12B, D-12B, begynder

Bane 8

Kontrolkort

Emit elektronisk kvitteringssystem.

Åbne Baner

Tilbydes fra kl. 11.00

Børnebaner

Der er børnebaner

Børneparkering

Oprettes på stævneplads. Tilmelding med angivelse af barnets navn og alder samtidig med øvrige tilmeldinger. Børneparkering oprettes kun, hvis der er tilmeldte på forhånd.

Start

Første start kl. 10.00 Fremkald 4 minutter før løberens start.

Afstande

Parkering – stævneplads: 0 - 500 m.  Kantparkering

Busser anvises p-plads

Stævneplads-start: max. 200 m.

Bad/omklædning

Der tilbydes ikke bademulighed

Forplejning

Kiosk ved stævneplads

Tilmelding

Klubvis via O-service senest d. 25. marts 2011

Tilmeldingsmodtager Morten Pedersen

Eftertilmelding

Divisionsmatch – ingen,

Øvrige d. 29. marts med eftertilmeldingsgebyr på kr. 30,00

Startafgift

H/D – 20:          kr.50,-

H/D 21-  :          kr.80,-

Leje af emit brik: kr. 15,-

Indbetales på Karup OK Reg. Nr.  5959 Konto Nr.1065418  Frederiks 

Andelskasse. Husk at oplyse afsenderklub.

Præmier

Præmier til vinderne i alle ungdomsklasser til og med H/D -16

Information

Carsten Helligsø, tlf. 2279 7057, mail: mr.cykelstyr@fiberpost.dk

Instruktion, startliste, resultatliste

 

Ophænges på stævneplads. Vises desuden på Karup O-klub hjemmeside www.karupok.dk fra d. 31. marts

Løbsledelse

Stævneleder

Carsten Helligsø

Karup Orienteringsklub

Banelægger

Søren Mikkelsen

Karup Orienteringsklub

Banekontrollant 

Gunnar Klaris

Karup Orienteringsklub

Stævnekontrollant

Lars-Ole Kopp

Karup Orienteringsklub

Dommer

 

 

 

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2011
Forfatter Morten
Oprettet 10-01-2011 21:24:52
Sidst ændret 10-01-2011 11:13:47