Indkaldelse til generalforsamling

 

KARUP ORIENTERINGSKLUB

indkalder til generalforsamling 2012

lørdag den 25. februar 2012 kl. 15:00 i klubhuset.

 

JF. klubbens vedtægter §6:

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned. Generalforsamlingen indvarsles med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

 

2. Valg af stemmetællere

 

3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

 

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

 

5. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år.

 

6. Fastlæggelse af kontingent.

 

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

 

Enkelt medlem junior (0-17 år):                        200 kr. om året.

Enkelt medlem senior:                                         300 kr. om året.

Familie (husstand):                                                500 kr. om året.

 

7. Behandling af indkomne forslag.

Forslag fremsendes til bestyrelsen, så de er fremme senest fredag den 17. februar 2012.

 

8. Valg af formand.

Torben Ibsen                                                            2012-2013 ønsker ikke genvalg

 

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer enkeltvis.

Sekretær Inger Johansen                                    2012-2014

O-udvalgsformand Jan Nielsen                                                      2012-2014

M-udvalgsformand Gunhild Pedersen          2012-2012 ønsker ikke genvalg

 

10. Valg af udvalgsmedlemmer.

O-udvalgsmedlem:                   Allan Pedersen                           2012-2014

M-udvalgsmedlem:                  Grete Krabbesmark                  2012-2014

 

11. Valg af revisorsuppleant.

Revisorsuppleant:                     Per Møller Sørensen                2012-2013

 

12. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen - ca. kl. 17.00 – vil Hanne og Per Bødskov fortælle og vise billeder fra deres tur til Australien i 2011.

 

 

 

Kategori Klubben\Aktiviteter\2012
Forfatter Morten
Oprettet 20-02-2012 22:34:35
Sidst ændret 20-02-2012 22:34:35