Referat fra generalforsamlingen den 25. februar

 

 

Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Gik herefter man over til punkt 1 på dagsordenen.

 

Punkt 1: Valg af dirigent:

Lars Hoffmann blev foreslået og valgt.

 

Lars takkede for valget og kunne konstatere at generalforsamlingen var lovligt varslet.

 

Punkt 2: Valg af stemmetællere:

Tina Rasmussen og Marianne Bonde.

 

Dirigenten gav herefter ordet til formanden.

 

Punkt 3: Beretninger om klubbens virksomhed i det forløbne år.

 

Formandens beretning

Denne beretning er min 4. beretning som formand. De seneste 3 års beretninger har jeg indledt med at konstatere, at det havde været nogle rigtige gode år. I år har der også været meget positivt. Vi har en sund økonomi i klubben, og vi mener, at vi bruger nogle af pengene til klubbens og medlemmernes gavn, men på den sportslige side har der været noget, vi burde have gjort lidt bedre. Jeg vil vende tilbage til det lidt senere.

Beretningen vil igen i år bestå af min generelle beretning, og derefter orienterings- og motionsudvalgets beretning. Efter de tre beretninger, og en forhåbentlig godkendelse fra generalforsamlingen, vil jeg dog gerne have ordet igen.

Vi har i 2011 afholdt 5 bestyrelsesmøder og udgivet 4 nyhedsbreve, og vi er ca. 170 medlemmer i klubben.

Vi har deltaget i et klubledermøde i Nordkredsen i 2011. Vi har også allerede deltaget i 1. klubledermøde i 2012, hvor Birgitte Halle fra Århus 1900 blev valgt som ny formand i Nordkredsen efter Lars Kopp.

Selv om orienteringsudvalget kommer med en beretning om et lille øjeblik, vil jeg dog generelt nævne på dette område, at der er noget, vi er rigtig gode til, og noget vi bør være lidt bedre til. Vi er rigtig gode til at planlægge, gennemføre og afvikle orienteringsstævner. Vi afviklede vort årlige B-stævne med ca. 400 deltagere, og alt klappede som det skulle. Vi prøvede også for første gang at afvikle et MTB o-løb, også dette arrangement gik fint. Vi havde dog lidt eksternt hjælp. Også Natravnen i oktober blev afviklet efter bogen. Så alt dette er godt nok. Der, hvor vi måske ikke helt har slået til i år, er m.h.t. deltagelse i divisionsturneringen. For første gang i flere år måtte vi kæmpe for at undgå nedrykning til 4. division. Det gik heldigvis sådan, at vi blev i 3. division, men deltagelsen fra medlemmerne til de 3 divisionsturneringer i 2011 har ikke været godt nok. Jeg ved godt, at der kan være private forhold der gør, at man ikke kan deltage, og det tror jeg nok også langt hen af vejen var tilfældet i år, men jeg ser gerne, at vi fremover mindst kan deltage med 35 løbere, i modsætning til ca. 25 løbere, som vi havde i 2011. Bl.a. på denne baggrund har klubben i 2012 indledt et samarbejde med Skive AMOK, således at vi stiller fælles hold i divisionsturneringen i 2012 under navnet KASKI-OK. Jeg kan i parentes nævne, at i 1982, hvor klubben var under 2 år gammel, og med 60 medlemmer, da kunne man stille 35 løbere til en divisionsturnering, så det bør vi kunne gøre bedre i 2012 med 170 medlemmer!!!

Der er ligeledes blev indgået en stafet samarbejde på orienteringssiden sammen med Viborg og Skive. Jan kommer nærmere ind på disse samarbejdsaftaler senere.

På motionssiden var det helt store arrangement vores 30. Alhedeløb, og som noget nyt et ½ maraton. De 256 løbere fik et godt arrangement, og vi fik megen ros for ½ maratonet. Motionsudvalgets øvrige arrangementer kommer Gunhild selv ind på senere, men de blev alle afviklet på tilfredsstillende vis. Med hensyn til deltagelse i vore ugentlige træninger i klubhuset (lørdage og mandage), er det jo den faste skare, der møder op. Der kunne godt komme lidt flere, man er jo også velkommen til at gå en tur.

Indenfor begge afdelinger er der blevet afholdt klubmesterskaber, og jeg vil gerne ønske alle klubmestrene tillykke med deres mesterskaber. Jeg vil ligeledes ønske Yvonne og Gunnar tillykke med aktivitetspokalerne.

På den sociale side måtte vi desværre aflyse vinsmagningen efter generalforsamlingen, det var lidt ærgerligt, ikke mindst for mig selv, idet jeg ved, vi ville have fået en rigtig god oplevelse. Den traditionelle Sct. Hans aften blev derimod støttet rigtig godt af medlemmerne. Vi havde i år Tina Rasmussen som båltaler, så en stor tak til hende.

Ved årets afslutning blev klubfesten og ungdomsafslutningen afviklet på fornemste vis. Merete, Jan, Tina og Leif stod for klubfesten, som blev mindst lige så hyggelig og sjov, som den plejer. En stor tak til dem for arrangementet. Bestyrelsen, og ikke mindst Kirsten, arrangerede som sædvanlig ungdomsafslutningen, som også var godt besøgt, og alle hyggede sig.

Jeg vil som sædvanlig benytte lejligheden til at takke de medlemmer, der vil afse tid til støtte med afviklingen af banko spillene om fredagen, selv om afkastet svinger lidt, er det en god indtægtskilde for klubben.

Jeg vil ligeledes, som sædvanlig, takke Morten for vores hjemmeside, samt for det gode samarbejde med vore værter, Betty og Gunnar. Jeg vil ligeledes gerne takke bestyrelses- og udvalgsmedlemmerne for deres indsats i 2011.

Til sidst, men bestemt ikke mindst, vil jeg gerne takke medlemmerne for deres indsats i 2011, og så håbe på støtte til vore løb og arrangementer i 2012.

Efter beretningen blev Inger Johansen, Henny og Knud Christiansen udnævnt til æresmedlemmer af Karup Orienteringsklub.

 

O-udvalgets beretning:

Jeg vil, som jeg plejer, starte med et tilbageblik på året der er gået, og derefter se på året der kommer.

 

Vores begynderløb fra klubhuset blev afviklet hver lørdag i de første 3 måneder af året, dog med en del besvær og lidt få deltagere, men det skyldes nok den megen sne.

Den 22. januar havde vi vores traditionelle suppeløb med dertilhørende bingoplader, og det var som vanlig Torben Ibsen, der stod for arrangementet.

Den 3. april lavede vi 1. divisionsmatch og B-løb i Stendal og Havredal plantager med Carsten Helligsø som stævneleder, og Søren Mikkelsen som banelægger. Ifølge mine sammentællinger var der tilmeldt 407 løbere til dette stævne. Det er så vidt jeg ved rekord for et af vores stævner. Løberne fik en fin tur rundt i den smukke forårsskov på nogle gode baner og på et nytegnet kort over området.

 

Den 6. maj lavede vi MTB-O sprint i Stendal og Havredal plantager med Jan Nielsen som stævneleder og Lars Kopp som banelægger. Der var 45 deltagere til dette løb. Det var et løb, vi havde lavet for at hjælpe Bjarke Refslund fra OK Pan, da dette var det først løb af 3 løb i denne weekend. Bjarke havde omtegnet vores kort til MTB-O normen, da vi ikke har den store erfaring i MTB-O.

 

Den 1. oktober startede vi vores begynderløb op igen. Vi mener, det er vigtigt at tilbyde denne aktivitet, således vi har noget at samles om en gang i ugen. Der kunne godt være plads til lidt flere løbere. Hvis der er nogle, der har gode ideer til, hvordan vi får flere deltagere, vil jeg gerne hører det.

 

Den 19. oktober lavede vi et Natteravn løb i Donsø Sande Vest. Jan Nielsen var stævneleder, og Allan Pedersen og Brian Brøgger var banelæggere på dette løb, som blev afviklet ved hjælp af en lille håndfuld hjælpere. Vi havde fået lov til at låne flugtskytternes klubhus, som ligger i den vestlige kant af kortet. Klubhuset var en fin ramme om vores løb, hvor vi kunne sidde og hygge os med masser af god kage, som Gunhild havde bagt. Resultatformidlingen forløb også denne gang perfekt, og alle kunne følge stillingen på vores storskærm. Der var 61 deltagere, hvilket var acceptabelt.

 

Den 23. oktober blev klubmestrene fundet. Det skete i Silkeborg Nordskov. Vi fik lavet vores egen start til dette løb, pga. Silkeborg havde valgt at lave fælles start ved dette C-stævne. Det fungerede rigtig fint, og alle fik en god og hård tur i skoven. Vi havde 20 deltagere i klubmesterskabet.

 

Aktivitetspokalen blev i år uddelt til Gunnar Klaris. For de mange ting han har hjulpet klubben med, bl.a. er han en trofast postindsamler ved alle vores træningsløb og altid klar til at hjælpe som banekontrollant og selvfølgelig som klubhusfatter. Man kan se motivationen over på opslagstavlen.

 

2011 blev året hvor vi skulle vise, om vi hørte til i 3. division. Den gang måtte vi løbe om at undgå nedrykning. Vi havde ikke helt heldet med os i de 2 indledende matchs, eller også var vi bare ikke gode nok. Det var i hvert tilfælde kun få point, der afgjorde det. Vi endte med at blive i 3. division. De 3 gange hvor vi skulle stille op til divisionsmatch, var vi ca. 25-30 løbere, der stillede op og forsvarede klubbens plads i 3. division.

 

Igen i år har VI-KA-SKI samarbejdet med træningsløb fungeret rigtig godt. De tre klubber har fået arrangeret løb hver onsdag i sommerhalvåret. Dette samarbejde fortsætter også i 2012. Jan Lauge vil gerne høre fra dig, hvis du har mulighed for og mod på at arrangere et træningsløb i 2012.

 

Vi har i 2011 tegnet 3 nye kort. Vi har fået tegnet Havredal-Stendal og det vestlig af Donsø Sande og Pilhuse, som er det stykke skov, der er mellem Gedhus og Donsø. De 3 kort er tegnet af Søren Mikkelsen, Ole Johnsen og Jan Nielsen. Begge skove er tegnet efter de nye materialer fra COWI, så præcisionen burde være i orden.

Stenholt skov er også blevet nytegnet af Steen Frandsen. Den skal bruges i forbindelse med KUM her til maj. Efterfølgende skulle vi få overdraget kortet.

Sjørup plantage er blevet omtegnet til MTB-O af Jørn Svensen og Jan Nielsen.

 

 

Motionsudvalgets beretning:

 

ALHEDELØBET: På en dejlig forårsaften den 1. juni afviklede klubben det årlige Alhedeløb i Frederiks med 257 løbere. Da løbet var det 30., havde udvalget arrangeret en halvmaraton, og da de 50 af deltagerne tilmeldte sig på den godt 21 km lange distance, så mener motionsudvalget, at der også i 2012 er grundlag for en halvmaraton. Der var som også i de tidligere år flotte præmier til de voksne vindere, og til børne vinderne fik 50 kr., og desuden var der et væld af fine skænkede lodtrækningspræmier Og vores nye tidtagningssystem fungerede perfekt, og var os en god hjælp ved beregningen.

Ved KVINDELØBET i Ikast den 14. juni deltog 32 friske Karup OK piger, og som sædvanlig også med hygge efter løbet med kaffe/kage og megen snak til løbere og deres medbragte mænd.

Også den 15.juni var 11 løbere aktive som deltagere i MIDSOMMERLØBET i Sunds. Det lave antal ved dette års løb, skyldes nok især at Karup OK samme aften deltog i et Vi – Ka-Ski træning i O-løb.

SKOVLØBET blev afviklet i Feldborg den 20.juni. Vi havde håbet på, at vi med 18 Karup OK-løbere havde været det største hold og dermed vinder af en af de 2 picnickurve, som tilbydes. Deres tidtagning var i øvrigt rigtig fin, så vi lovede at komme igen næste gang, der er Skovløbet.

For tredje gang deltog Karup OK den 13. -14.august i 24 TIMERS LØB i Viborg. Rimelig hurtigt var der de maksimale 24 løbere, som havde meldt deres interesse for at deltage ved at skrive sig på den ophængte liste i klubhuset. Og efter nogle møder i udvalget kom planlægningen så på plads.                                                                                                            

Fredagen før løbet drog udvalget med hjælpere til Viborg for at rejse vores telt. Denne gang gik det hurtigt. Vi havde også i år sikret os en dobbeltgrund, så der udover teltet til ophold også var plads til små sovetelte. Vi blev nummer 69 ud af de ca. 120 tilmeldte 24 mandshold, og vi nåede 47 omgange rundt om Søndersøen.

Lørdag aften var der lagt op til hygge, og som sædvanlig var deltagerne opfordret til at møde op med kød til grillen, som Torsten havde medbragt og tændt op. Og den opfordring havde mange taget imod, så der var en overgang trængsel ved de 3 borde i teltet. Ja, der blev virkelig hygget, spist og snakket og lidt rødvin blev der også skyllet efter med.

Godt trætte måtte vi i gang med at pakke teltet sammen og få det transporteret op til Gl. Århusvej, da det var umuligt og vist heller ikke lovligt at køre bilen ind på pladsen. Og mens vi så nød en velfortjent øl ved aflæsningen ude ved klubhuset, var vi enige om, at det hele tåler en gentagelse

.

Ved HALLOWEEN den 28.oktober havde udvalget inviteret på en aften med gå/løbetur i den mørke Stendal. 46 medlemmer efterkom invitationen, og efter turen valgte næsten alle at blive i klubhuset for sammen at hygge sig med indtagelse af den forudbestilte smørrebrød eller med indholdet af den medbragte madkurv. Vi havde fået mange græskar foræret af Betty og Gunnar, så ikke bare på ruten i skoven var der græskarhoveder med lys i, også ved klubhuset var der mange flotte udskårne, lysende hoveder. Motionsudvalget var meget glad for den store opbakning til dette arrangement, hvor de voksne hyggede sig med rødvin og børnene med sodavand.

MOTIONSLØBS – KLUBMESTERSKAB blev afviklet den 5.november på de sædvanlige 3 ruter. Der var et rigtigt fint løbevejr og med i alt 32 friske løbere også flot tilslutning til løbet. Efter løbet var der sædvanen tro suppe med en øl/vand i klubhuset, og vinderne blev hyldet med overrækkelse af pokaler, ligesom alle var så heldige at kunne gå hjem med en lodtrækningspræmie.

1. juledag kl.10. var 35 medlemmer mødt op på P-pladsen ved NIELS BUGGES KRO. De sejeste løb som sædvanlig den lange tur rundt om Hald sø, mens andre kunne nøjes med Inderøen rundt eller endnu mindre, før vi igen samledes ved bilerne for med en lille en til halsen at ønske hinanden en fortsat glædelig jul. Det er en god tradition, vi der har skabt - og rigtig flot, at der kom så mange, selvom vejret var hundekoldt.

Til slut vil jeg gerne rette en stor TAK til Grete og Erik for et godt samarbejde i udvalget. Også tak til den øvrige bestyrelse for hjælpsomhed og godt samarbejde i årets løb og sidst – men ikke mindst – en stor tak til alle I mange, der har været klar til at hjælpe motionsudvalget, når vi havde brug for jeres hjælp og assistance.

 

Alle 3 beretninger blev godkendt uden kommentarer.

 

Herefter blev generalforsamlingen suspenderet, og formanden tog ordet. Klubben ønskede at udnævne 3 æresmedlemmer: Inger Johansen, Henny og Knud Christiansen blev efter tale og overrækkelse af blomster udnævnt som æresmedlemmer.

Herefter blev generalforsamlingen genoptaget.

 

Punkt 4: Forelæggelse af det reviderede regnskab 2010.

Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger

 

Punkt 5: Bestyrelsen planer og budget for det kommende år.

 

Formanden

O- og M-udvalgene vil komme med planer for deres respektive områder.

·         Deltage i relevante møder vedr. klubbens aktiviteter.

·         Fastholde de nuværende sociale aktiviteter, men vi er modtagelige for nye tiltag.

·         Udgive 4 nyhedsbreve samt formidle informationer til medlemmerne via klubbens hjemmeside samt udsendelse af mails.

·         Indkøbe nyt partytelt.

·         Vision 2015.

·         Ombetrække stolene i klubhuset.

 

O-udvalget:

Vi har lavet et samarbejde med Skive AMOK om divisionsløbene, hvor vi stiller et fælles hold under navnet KaSki OK. Vi har også indgået et stafetsamarbejde med Viborg OK og Skive Amok under navnet ViKaSki OK. Vi håber, at I vil tage godt imod de 2 nye initiativer.

 

Vi skal lave et B-løb den 2. september i Donsø Sande-Pilhuse med Jan Nielsen som stævneleder og Ole Johnsen som banelæggere. Derud over skal der bruges en masse hjælpere til diverse funktioner.

 

Den 24. oktober skal vi lave 3. etape af Natteravn løbet. Stedet bliver her fra klubhuset og i Ulvedal-Stendal, stævneleder og banelæggere er endnu ikke udpeget på dette arrangement. Så hvis der er nogle, der kunne tænke sig at prøve kræfter med en af de 2 poster, høre jeg gerne fra jer. Dette er et lille nemt arrangement med under 100 deltagere.

 

VI-KA-SKI samarbejdet fortsætter i 2012.

 

Vi planlægger begynder/træningsløb her fra klubhuset med start igen til oktober/november.

 

På kort fronten skal vi have tegnet Ulvedal færdig, således alle 3 plantager omkring klubhuset er nytegnet efter COWI materiale. Vi skal have færdigtegnet det sidste af Donsø Vest og måske Sjørup.

 

Hvis vi lige kigger lidt ind i 2013, så har vi fået en 2. divisionsmatch i efteråret 2013. Vi planlægger på Sjørup som løbsområde.

 

 

Motionsafdelingen

Aktiviteterne vil blive nogenlunde som i 2011.

 

Regnskabet: Budgettet for 2012 blev gennemgået.

Bestyrelsens planer og budget for det kommende år godkendt uden bemærkninger.

 

Punkt 6; Fastlæggelse af kontingent.

Uændret.

 

Punkt 7: Behandling af indkomne forslag:

Der var ikke indkommet nogen forslag.

 

Punkt 8: Valg af formand:

Carsten Helligsø blev enstemmigt valgt som formand

 

Punkt 9: Valg af bestyrelsesmedlemmer enkeltvis:

Sekretær Inger Johansen                        2012-2014

O-udvalgsformand Jan Nielsen                                     2012-2014

M-udvalgsformand Tina Rasmussen                            2012-2014

 

Punkt 10: Valg af udvalgsmedlemmer:

O-udvalgsmedlem:             Søren Mikkelsen                2012-2014

M-udvalgsmedlem:            Grete Krabbesmark           2012-2014

 

Punkt 11: Valg af revisor og 1 revisorsuppleant:

Revisor Leif Sloth Rasmussen                                      2012-2013

Revisorsuppleant: Per Møller Sørensen  2012-2013

 

Punkt 12: Eventuelt:

Det er generelt et problem for de fleste orienteringsklubber at rekruttere nye medlemmer.

Der var flere forslag bl.a.:

-       At invitere andre løbeklubber med en tur i skoven for at prøve at løbe på skovbund i stedet for asfalt.

-       At lave konkurrencer i skoven, hvor vinderen kunne vinde en picnickurv.

-       Der kunne eventuelt laves en svampetur.

 

Herefter takkede den afgåede formand for 4 gode år som formand og ønskede den nyvalgte formand velkommen.

 

 

Kategori Klubben
Forfatter Morten
Oprettet 29-03-2012 22:10:29
Sidst ændret 29-03-2012 22:10:29