Instruktion til B-Stævne d. 23 aug. i Karup Ådal

 

KarupOK-logo

Løbet er klassificeret som B***-stævne.

Divisionsmatch for Nordkredsens 1.division

 

Løbsområde

Karup Ådal.

Stævneplads/kontor

Græsareal umiddelbart  sydøst for Hessellund Sø Camping, ca. 4 km fra Karup. Afmærkning på vej 467 (Hessellundvej) mellem Karup og Aulum. GPS N56.3206 E9.1181.  

Stævnekontor åbner kl. 09.00

Klubtelte placeres langs opløbsstrækningen, i det sydlige hjørne af pladsen.

Det er ikke tilladt at færdes i skoven sydøst for parkeringsområdet og stævnepladsen udenfor konkurrence, da dette er løbsområde. Opvarmning kan foregå på plænen omkring stævnepladsen.

Parkering

Græsareal langs vej 467(Hessellundvej), og ganske tæt på stævnepladsen. Følg parkeringsmandskabets anvisninger.

Afstande

Parkering - stævneplads: ca. 200m. 

Stævneplads - start: ca. 200 m, følg gul/rød snitzling!

Kort

Karup Ådal 1:7500, ækvidistance 2,5 m.

Kortet er nytegnet 2015 på baggrund af COWI grundmateriale, og har fået tildelt ”DOF’s kort kvalitetsmærke”.

Printede kort på riv- og vandfast papir. Bane 1-3 i A3 format, resten i A4 format.

Kortet er ophængt på stævneplads og ved start.            

Terrænbeskrivelse

Militært øvelsesterræn med levn tilbage fra 2. Verdenskrig. Der er en del stier, spor, huller og render. Området er fladt til svagt kuperet, og består dels af skov, både plantage og blandet nåle- og løvtræer, dels af områder med græs, lyng og spredt bevoksning. Terrænet er overvejende let gennemløbelig.

I det østlige hjørne af løbsområdet er der et stort indhegnet område på ca.1 km², hvor der går kvæg. Hegnet er strømførende og må ikke passeres, så på banerne 1-4 og 6 der har poster i området, er der tvungne overgange ved færiste. Kvæget er blandet kødkvæg og enkelte køer med kalve. Der går offentlige vandre- og løberuter gennem området, så de er godmodige og vandt til trafik, men løb alligevel ikke direkte mod dem.

På de lange baner krydses vej 467, så vær opmærksom på hurtigkørende trafik!

Postbeskrivelser

IOF-symboler er trykt på kortet. Der udleveres desuden løse postbeskrivelser til løbere med passende definitionsholder.

Baner

Iflg. DOF’s reglement § 5.1.2.

Bane

Gruppe

Længde

Poster

Klasser

1

H1 - svær

8,8 km

31

H -20, H21-, H35-

2

H2 - svær

6,7 km

25

H40-, H45-

3

H3 - svær

5,1 km

19

H -16, H50-, H55-

4

H4 - svær

4,4 km

18

H60-, H65-

5

H5 - svær

3,7 km

16

H70-

6

H6, H7 - Mellemsvær

4,7 km

20

H -14, H -16B, H -20B, H21-B, H35-B

7

H8 - Let

3,8 km

20

H -12, H -14B, H -20C, H21-C

2

D1 - svær

6,7 km

25

D -20, D21-, D35-

3

D2 - svær

5,1 km

19

D40-, D45-

4

D3 - svær

4,4 km

18

D -16, D50-, D55-

5

D4 - svær

3,7 km

16

D60-, D65-

8

D5 - svær

2,9 km

14

D70-

9

D6, D7 - Mellemsvær

3,7 km

18

D -14, D -16B, D -20B, D21-B, D35-B

7

D8 - Let

3,8 km

20

D -12, D -14B, D -20C, D21-C

10

Begynder

2,7 km

17

H -10, D -10, H -12B, D -12B, Beg.

Kontrolsystem

Emit elektronisk kvitteringssystem.

Mistet lejet brik erstattes med 450kr,-

Start

Første start kl. 10.00. Fremkald 4 minutter før start.

Løbere på bane 7 og 10 får kortet udleveret 2 min før start, og tilbydes starthjælp.

Der er fri start på bane 10 mellem 10.00-11.30.

Mål

Efter målposten er stemplet, passeres aflæsningsenheden, hvor stræktider udleveres og  evt. lejebrikker afleveres. Udgåede løbere skal henvende sig i mål.

Max. tid er 2 ½ time.

Åbne Baner

Kan købes fra stævnekontoret på løbsdagen mellem 09.00-11.00, så længe lager haves. Start ved første ledige tid på den pågældende bane. Banerne er identiske med de øvrige baner.

Pris: H/D -20: 70kr. H/D 21-: 100kr. Lejebrik 15kr.

Børnebane

Der tilbydes gratis børnebane. Start mellem 09.30-12.00.

Børnepasning

Der tilbydes ikke børnepasning.

Væske

Der er 1-2 væskeposter på de længere baner, samt i umiddelbart tilknytning til mål.

Resultatliste

Ophænges løbende på stævneplads, og kan efterfølgende findes på Karup OK’s hjemmeside www.karupok.dk

Toiletter

Der er toiletvogn på stævnepladsen.

Bad

Ingen bademulighed.

Forplejning

Kiosk på stævneplads.

Præmier

Præmier til vinderne i alle ungdomsklasser til og med H/D -16. Præmieoverrækkelsen finder sted på stævnepladsen hurtigst muligt efter løbets afgørelse.

Førstehjælp

Henvendelse på stævnekontor.

Løbsledelse

Stævneleder

Søren Mikkelsen

Karup Orienteringsklub

Banelægger

Christian Rasmussen

Karup Orienteringsklub

Banekontrollant      

Jan Nielsen

Karup Orienteringsklub

Stævnekontrollant

Gert Johannesen

Skive AMOK

Dommer

Keld Gade

Viborg OK

                                                         

 

 

 

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2015
Forfatter Morten
Oprettet 18-08-2015 14:30:36
Sidst ændret 21-08-2015 17:19:02