Indbydelse til Natteravnen 2, den 29. oktober

 

KarupOK-logo

Løbet er klassificeret som C-stævne.

 

Stævnedag

Torsdag d. 29. oktober 2015

Stævneplads/center

Hjemmeværnsgården i Karup Ådal. Afmærkning på hovedvej 467 mellem Karup og Aulum. Hjemmeværnsgården ligger ca. 1 km vest for rundkørslen mellem Karup og Kølvrå på hovedvej 12.

Stævnekontor åbner kl. 17.00

Løbsområde

Karup Ådal

Kort

Karup Ådal 1:7500, ækvidistance 2,5 m., nytegent 2015.

Kortet er printet på rivfast papir og har få tildelt DOF’s kort kvalitetsmærke.

Terrænbeskrivelse

Militært øvelsesterræn med levn helt tilbage fra 2. Verdenskrig. Der er en del stier, spor, huller og render. Området er fladt til svagt kuperet, og består dels af skov, både plantage og blandet nåle- og løvtræer, dels af områder med græs, lyng og spredt bevoksning. I perioder med meget regn, er en del af området vådt.

Postbeskrivelse

IOF-symboler. Forefindes på kortet. Der udleveres løse postbeskrivelser mod forevisning af forsvarlig fastgørelse.

Baner

Bane 1:

7 km.

Sort, Svær

Bane 2:

5,5 km.

Sort, Svær

Bane 3:

4,5 km.

Sort, Svær

Bane 4:

3,5 km.

Sort, Svær

Bane 5:

4 km.

Gul, Mellemsvær

Kontrolkort

Emit elektronisk kvitteringssystem.

Åbne Baner

Kan købes indtil kl. 1830 eller så længe lager haves.

Start

Start fra kl. 1800 til 1845 eller når det er mørkt

Fri start, dog styret med min. 2 min mellem startende på samme bane.

Afstande

Parkering – stævneplads: 50 m.

Stævneplads-start: max. 200 m.

Bad/omklædning

Der tilbydes ikke bademulighed, dog indendørs omklædning.

Forplejning

Kiosk med begrænset udvalg.

Tilmelding

Klubvis via O-service senest d. 25. oktober 2015

Tilmeldingsmodtager Lars Ole Kopp mail: lok@dofbutikken.dk

Startafgift

H/D – 20:          kr.50,-

H/D 21-  :          kr.60,-

Leje af emit brik: kr. 15,-

Indbetales på Karup OK Reg. Nr.  5959 Konto Nr.1065418  Frederiks 

Andelskasse. Husk at oplyse afsenderklub.

Information

Jan Nielsen Tlf. 2083 7169 mail: jannielsen@sport.dk

Instruktion, startliste, resultatliste

 

Ophænges på stævneplads.

Vises desuden på Karup O-klub hjemmeside www.karupok.dk fra d. 27. oktober

Løbsledelse

Stævneleder

Jan Nielsen

Karup Orienteringsklub

Banelægger

Lars Ole Kopp

Karup Orienteringsklub

Banekontrollant 

 Christian L. Rasmussen

Karup Orienteringsklub

Stævnekontrollant

Søren Mikkelsen

Karup Orienteringsklub

Dommer

Keld Gade

Viborg Orienteringsklub

 

 

Kategori Orienteringsløb\Aktiviteter\2015
Forfatter Morten
Oprettet 22-09-2015 14:59:32
Sidst ændret 22-09-2015 14:59:32