Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamling

 

Der indkaldes til generalforsamling

 

lørdag den 10. februar 2007 kl. 15:00

i klubhuset.

 

Dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Valg af stemmetællere

3. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år.

4. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

5. Bestyrelsens planer og budget for det kommende år.

6. Fastlæggelse af kontingent.

7. Behandling af indkomne forslag.

8. Valg af formand.

9. Valg af bestyrelsesmedlemmer enkeltvis.

10. Valg af udvalgsmedlemmer.

11. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant.

12. Eventuelt.

 

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

 

Klubben vil byde på snitter og øl/vand.

 

Efter generalforsamlingen vil Carsten Brøgger fortælle og vise billeder fra sin tur til Grønland i 2006.

 

Kategori Klubben\Arrangementer
Forfatter Morten
Oprettet 07-01-2007 19:02:26
Sidst ændret 07-01-2007 19:02:26